Aktuel vandstand i udvalgte offentlige vandløb

Her kan du følge den aktuelle vandstand i offentlige vandløb:

Målepunkterne i vandløbene kan ses på kortet:

 

 

Hvis du vil se vandstanden ved udløbet af Arresø, kan du finde den på Halsnæs hjemmeside her