Fortidsminder og diger

Fortidsminder, både synlige og skjulte, er beskyttet af museumsloven. Der må ikke ændres på fredede fortidsminder som gravhøje, ruiner, stensætninger samt sten- og jorddiger.