Senior- og Ældrerådet

Ældrerådet i Gribskov

Senior- og Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift tage generelle emner op om ældres forhold. Byrådet skal høre Senior- og Ældrerådet om alle sager, der berører ældre, før sagen behandles endeligt i Byrådet.

Medlemmer af Senior- og Ældrerådet i Gribskov Kommune 2021-2025

Alice Elsebeth Christoffersen

Kirsten Lillemor Madsen

Kirsten Boldsen Ambus

Leif Dræbye

Claus Sætter-Lassen

Annelise Torne Zinck

Helle Gerner

 

Om Senior- og Ældrerådet

Ifølge Retssikkerhedsloven skal alle kommuner oprette et kommunalt ældreråd. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til Senior- og Ældrerådet. Valgperioden er på 4 år.

Rådet holder møde mindst én gang om måneden. 

  • Senior- og Ældrerådet består af 7 medlemmer, der vælges ved direkte valg af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen
  • Senior- og Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
  • Senior- og Ældrerådet behandler ikke sager om eller for enkeltpersoner
  • Senior- og Ældrerådet har tavshedspligt om kommunens interne sager
  • Det er ulønnet at være medlem af Senior- og Ældrerådet, men der udbetales mødediæt ved deltagelse i rådets møder. Derudover udbetales der kørselsgodtgørelse.

Regionsældrerådet

Regionsældrerådet er en sammenslutning af 19 kommuners ældre-/seniorråd i Region Hovedstaden.

Opdateres.

Nordgruppen

Nordgruppen er en sammenslutning af 9 Nordsjællandske kommuners ældre-/seniorråd, som bl.a. har et interessefællesskab i Nordsjællands Hospital og samarbejde om andre ældrepolitiske forhold.

Opdateres.

Centerrådene

I Gribskov er der et Centerråd for hvert plejecenter. Centerrådenes overordnede formål er, at varetage beboernes interesser.

Opdateres. 

Link til samarbejdsaftale mellem udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Senior- og Ældrerådet (PDF)

Link til Senior- og Ældrerådets vedtægter (PDF)

Link til Senior- og Ældrerådets forretningsorden (PDF)

 

Pjece

Senior- og Ældrerådet har lavet denne pjece om deres arbejde Gribskov Senior-og Ældreråd

Senior- og Ældrerådets årsberetninger

Pensionistguide

Senior- og Ældrerådet har været med til at lave en Pensionistguide, målrettet alle pensionister i Gribskov Kommune. Guiden kan du finde her: Pensionistguide