Søer

Læs mere om søer i Gribskov Kommune - og hvilke søer, du kan skøjte på om vinteren.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller om et bestemt tiltag kræver en dispensation, kan du henvende dig til team Natur og Vand.

Søerne i Gribskov Kommune er levested for en lang række dyre- og plantearter. Nogle arter er fredede og nogle arter, de såkaldte Bilag IV-arter, er også omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser.

Søer er beskyttet natur

Alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra Gribskov Kommune. En oprensning betragtes for eksempel som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag, der forbedrer tilstanden i søen.

Læs mere om beskyttet natur i Gribskov Kommune

Etablering og oprensning af søer

Planlægger du at etablere eller oprense en sø på din ejendom?

Vandhuller og søer er vigtige levesteder for dyr og planter. Nogle dyr findes i søen hele deres liv, mens andre bruger søen som ynglested eller kommer til søen for at drikke vand. Hvis et nyt vandhul anlægges rigtigt, kan det blive tilholdssted for mange forskellige arter. Det kan også være til stor glæde for ejeren.

Her på siden finder du informationer og materiale om, hvordan du skaber og vedligeholder et godt vandhul.

Inden du går i gang

Før du går i gang med dit projekt, er det en god idé at læse den information og det materiale, der er på denne side. Har du ubesvarede spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Natur & Vand på tms@gribskov.dk eller på tlf. nr. 7249 6000.

Når dit projekt fra starten af tager hensyn til de muligheder og restriktioner, der er i lovgivningen, har det større chance for en hurtig sagsbehandling og ikke mindst for lettere at blive godkendt.

I folderen Sådan får du et godt vandhul (PDF) kan du læse om, hvordan du skaber og vedligeholder et godt vandhul.

Materiale

Følgende materiale kan hjælpe, når du planlægger dit projekt og søger om godkendelse hos kommunen. Her kan du læse de gængse standardvilkår for:

Udfyld skemaet og send det via digital post til Vandafdelingen. 

Kontakt

Vandafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vandafdelingen