I Gribskov Kommune har vi vilde rabatter - med respekt for trafiksikkerheden

Græsrabatterne langs kommunens veje er hjemsted for en masse blomster og insekter. I Gribskov vil vi gerne skabe plads til at øge biodiversiteten i driften af rabatterne.

Vores græsrabatter bliver derfor kun slået to gange om året. I foråret og i efterår.

Udover at slåningerne er med til at sikre oversigtsforhold og renhold af vores afvandingsgrøfter, så skaber de samtidig nogle betingelser, som er med til at sikre biodiversiteten i vores græsrabatter.

Første rabatslåning

Ved vores første slåning fra uge 20-25 slås der fra kørebanekant og ud til 1 meter. Slåningen er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Derudover slås arealer som er nødvendige for at sikre oversigtforholdende.

Andet rabatslåning

Ved vores anden rabatslåning fra uge 34-44 slås rabatterne ud til skel, dog max til 5 meter. Slåningen sikre, at der ikke gror træer og buske og at bl.a. grøfterne friholdes. Samtidig sikrer den sene slåning, at blomster og urter har bedre vilkår til næste år.

Her kan du se vilde rabatter

Du kan bl.a. se vores vilde rabatter langs med de større hovedveje, som Hillerødvej, Helsingørvej, Kildevej, Græstedvej og Valbyvej.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål kan du kontakte os på digitalpost eller telefon nr. 72 49 60 00 

Kontakt

Natur

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til natur