Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2022

Mødedatoer Ansøgningsfrister
Torsdag 3. marts  
Tirsdag 5. april Tirsdag 22. marts
Tirsdag 14. juni Tirsdag 31. maj
Onsdag 31. august   Onsdag 17. august 
Onsdag 9. november Onsdag 26. oktober
Torsdag 8. december Torsdag 24. november

 

FÆLLESMØDER Idrætsråd og Kulturråd

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Tirsdag 5. april  Tirsdag 22. marts
Onsdag 9. november Onsdag 26. oktober
   

 

Dagsordener og referater


Medlemmer 2022 - 2025

Formand

Jeanette Jensen
GymHelsinge


Næstformand

Marianne Christensen
Helsinge Rideklub


Medlemmer

Erling Marcussen
BUSHI

Flemming Carlslund Larsen
Søborg SG&I

Maja Freiberg Sørensen
Esrum Skytteforening

Allan Sørensen
Vejby-Tisvilde Fodboldklub

Thomas Jessen
Helsinge Fodboldklub

Jan Fortun
Helsinge Svømmeklub

Kirsten Rolfsager
(udpeget handicapidræt)

Bjarne Frølund
(udpeget selvejende haller)