Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer
Mødedatoer & ansøgningsfrister 2021:
Mødedatoer Ansøgningsfrister

Mandag den 25. januar kl. 17:30
Udsat til 24. februar

Onsdag den 13. januar
Mandag den 22. marts kl. 17:30 Mandag den 08. marts 
Tirsdag den 15. juni kl. 17:30 Onsdag den 02. juni
Torsdag den 09. september kl. 19:30    Torsdag den 26. august 
Torsdag den 09. december kl. 17:30 Fredag den 19. november 

 

FÆLLESMØDER Idrætsråd og Kulturråd

Onsdag den 28. april kl. 17:30 - deadline torsdag den 15. april
Torsdag den 04. november kl. 17:30 - deadline torsdag den 14. oktober

Dagsordener og referater

Medlemmer 2018-2021

Formand

Mai Smedegaard
email: mai.smeden@hotmail.com
tlf. 2022 0713
Ramløse Gymnastik


Medlemmer

Marianne Christensen
Helsinge Rideklub

Erling Marcussen
BUSHI

Bente Knudsen
Helsinge Svømmeklub

Jeanette Jensen
GymHelsinge

Maja Freiberg Sørensen
Esrum Skytteforening

Ole Thomsen
Aktive Gilleleje Seniorer

Inger Hansen (udpeget handicapidræt)
Handicapidræt

Bjarne Frølund (udpeget selvejd. haller)
Selvejende haller