Ældre-, handicap- og plejecenterbolig

Hvis du har en væsentlig nedsat funktionsevne kan du komme i betragtning til en ældre-, handicap- eller plejecenterbolig

Ældre- og handicapboliger

For at komme i betragtning til en ældre- og handicapbolig, skal du have væsentlig nedsat funktionsevne, som betyder, at du har behov for den specielle indretning, som er i ældre- handicapboliger.

I Gribskov Kommune er der 279 ældre- og handicapboliger fordelt over hele kommunen. Ældre- og handicapboligerne er opdelt i 12 distrikter.

Plejecenterboliger

Kommune har 320 plejecenterboliger til rådighed. Boligerne er fordelt på fem plejecentre. Heraf er ca. 49 demensboliger som er fordelt på Helsingegården og Trongården. Derudover er 18 af boligerne midlertidige boliger.

Der er 6 trin du skal i gennem fra du ansøger om plejecenterbolig eller ældrebolig og til du modtager afgørelsen.

Klik her for at læse de enkelte trin

Boligvisitationsudvalget vil vurdere, hvorvidt du opfylder visitationskriterierne til den boligform, der ansøges om.

Visitationskriterierne er politisk besluttet og er forskellige alt efter, hvilken boligform, du søger.

Læs mere om Boligvisitationsudvalget 

En ældrebolig er en bolig, som er indrettet, så man kan komme rundt, hvis man er dårligt gående eller har ganghjælpemidler.

Læs mere om kriterierne for ældrebolig og ansøgningsprocessen.