Fasthold syge ansatte

Det er muligt at beholde medarbejdere, der har fået eller får nedsat arbejdsevne. Vi tilbyder hjælp, som passer til den enkelte medarbejders særlige behov.

Arbejdsfastholdelse er et effektivt redskab til at hjælpe sygemeldte borgere, som fortsat er ansat i en virksomhed, tilbage til arbejde. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Jobcentret hjælper meget gerne dig og din virksomhed med at sætte gang i tiltag, der fastholder eller bringer medarbejderen tilbage på jobbet.

Det er gratis for virksomheden at henvende sig til Jobcentret.

Fastholdelsesfleksjob

§ 56 Aftalt fravær

Personlig assistance

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning