Tilladelser om brug af vejareal

Søg om tilladelse til motionsløb og til at anbringe stilladser, containere og byggematerialer, på vejen, fortovet eller på cykelstien.

Brug af vejarealet

Vejarealer på offentlige og private fællesveje kan anvendes til løb og anbringelse af faste genstande herunder containere, skure, skurvogne eller lign., men det kræver vejmyndighedens tilladelse. jf. § 80, lov om offentlige veje og § 66, lov om private fællesveje.

Stilladser, containere og skurvogne

Hvis stilladser, containere, skurvogne og lignende skal stå et sted i mere end seks uger, skal du også søge byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk

Motionsløb og cykelløb

Søg om vejmyndighedens tilladelse til motionsløb på vejene via www.virk.dk
Hvis du ønsker at låne en plads i forbindelse med motionsløbet, til f. eks målområde eller andet, skal du også søge kommunens tilladelse via www.gribskov.dk/eventguide

Ansøg om råden over vejareal på virk.dk

 

Oversigt over tilladelser til råden over vej

På dette kort kan du se en oversigt over igangværende og planlagt brug af vejareal.