VORES GRIBSKOV

Udviklingspolitik og planstrategi

Februar 2023

Indhold

Forord

Retning og fælles fodslag

I Gribskov er vi formet af naturen, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber. Det er vores styrker, vores DNA og vores allervigtigste byggeklodser til fremtiden.

VORES GRIBSKOV tager udgangspunkt i Gribskov Kommune som område og er skabt over en årrække i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere i en fælles passion og stolthed for Gribskov. Dette dokument, du læser, giver overblik. Men den sande værdi findes i det engagement og konkrete arbejde, som så mange forskellige har lagt og også i fremtiden vil bidrage med for at udfolde Gribskovs styrker yderligere.

Vi er som byråd afsendere på VORES GRIBSKOV. Men vi står ikke alene. For udviklingspolitikken er blevet formet og formes til stadighed af ildsjæle, borgere og erhvervsdrivende.

Som byråd er vi stolte af udviklingspolitikken, og alle fagudvalg arbejder med konkrete politiske målsætninger, der understøtter den. Vi sætter her en tydelig retning med afsæt i Gribskovs styrker og unikke særpræg. Samtidig ønsker vi en mere grøn dagsorden med fokus på både grøn omstilling og et aktivt liv i samspil med vores unikke natur.

Vi er allerede godt på vej og vi glæder os til et endnu tættere samarbejde med de mange borgere, foreninger og erhverv, der er ildsjæle i dette arbejde. Udviklingspolitikken skal styrke os i at holde retningen og det fælles fodslag.

På Byrådets vegne
Bent Hansen
Borgmester

Baggrund og indhold

VORES GRIBSKOV

Udviklingspolitikken VORES GRIBSKOV består af flere elementer. Tilsammen fortæller de både hvem vi er, hvor vi vil hen og hvordan vi arbejder på det. Nedenfor kan du danne dig et overblik over elementerne og få lidt mere viden om, hvordan de spiller sammen.

Visionen - Fortællingen om vores Gribskov

Visionen – Fortællingen om vores Gribskov er en vision for hele Gribskov. Den beskriver hvem vi er her i Gribskov og fremhæver vores største styrker. Indholdet i fortællingen er blevet til i et samarbejde med mange forskellige borgere, erhvervsliv, foreninger og andre ildsjæle.
I omegnen af 450 personer har bidraget aktivt til at indkredse Gribskovs største styrker og dermed forme den. Visionen er afsættet for alle de andre elementer i udviklingspolitikken, der på forskellig vis har til formål at give endnu mere liv til Fortællingen om vores Gribskov.
Du kan læse den på næste side.

Temaer og fyrtårne

Mange ildsjæle i Gribskov arbejder på at skabe ”fyrtårne” i form af projekter, events og aktiviteter, der tiltrækker borgere og turister til området. De mange Fyrtårne og aktiviteter er drevet af lokale ildsjæle. De har taget initiativ til dem og ejer dem. Politisk følger vi dem nysgerrigt.
Forum for Vækst og Udvikling er et samarbejdsforum bestående af lokale ildsjæle og repræsentanter fra Byrådet. Her arbejdes der aktivt for at styrke Gribskovs erhverv, turisme, branding og bosætning i et helhedsperspektiv. I 2020 formulerede forummet disse to temaer til at inspirere det videre arbejde:

 • Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem natur, kultur og turisme
 • Virkelyst med fokus på lokalt producerede fødevarer og madkultur

Her i udviklingspolitikken finder du flere eksempler på forskellige fyrtårne og aktiviteter drevet af ildsjælene.

Ambitioner og målsætninger

I Byrådet arbejder vi også aktivt for at give visionen – Fortællingen om vores Gribskov endnu mere liv. Vi har haft fokus på at samle trådene og skærpe den fælles kurs. I 2021 formulerede Byrådet derfor fire politiske ambitioner, der sætter kursen for arbejdet. I 2022 har vi i Byrådet konkretiseret de fire ambitioner i 20 målsætninger, som vi vil have særligt fokus på at føre ud i livet de kommende år.
Du kan læse mere om de politiske ambitioner og målsætninger i sidste del af udviklingspolitikken.

VORES GRIBSKOV - Udviklingspolitik og planstrategi

VORES GRIBSKOV er et dokument, der samler visionen, fyrtårnene, ambitionerne og målsætningerne i en udviklingspolitik. Udviklingspolitikken er også en planstrategi, idet den sætter retningen for kommunens fysiske udvikling de næste fire år. Derfor rummer udviklingspolitikken også forskellige planstrategiske elementer.

Gennem hele politikken spirer en grøn dagsorden, som vi gør os mange tanker omkring, og som vi ønsker skal vokse sig markant stærkere gennem årene.
Du kan læse om vores tanker om de fysiske planlægning sammen med de politiske ambitioner og målsætninger.

Som Byråd er vi afsender på udviklingspolitikken, men den er ikke kun vores – den er hele
Gribskovs.

Vision

Fortællingen om Vores Gribskov

Formet af natur

Ren luft og lys, mangfoldige skove, søer og strande. Gribskov kendes først og fremmest på naturen. Vi har det hele, og vi bruger naturen til alt fra ro og fordybelse til udflugter og oplevelser. Vi passer godt på vores natur, for den skal blive ved med at forme os generation efter generation.

Drevet af virkelyst

Historiens vingesus fornemmes overalt her. Skabertrang og virkelyst er en del af vores identitet. Gennem tiderne har kunstnere, håndværkere, fiskere, landmænd og mange flere slået sig ned og sat deres præg på Gribskov. Og det gør de stadig. Modige iværksættere kommer til og erhvervslivet blomstrer. Her er inspiration. Vi er et dynamisk åndehul.

Næret af turisme

Kulturperler er et af vores kendetegn. Vi huser indgangen til Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som går gennem Esrum Kloster og munkenes historiske urtehaver. Vi har unikke museer og masser af oplevelser langs vores smukke kyst og i vores små kystbyer, der ligger som perler på en snor med indbydende sandstrande fra Gilleleje til Tisvilde. Ja, vi holder selv ferie her. Derfor har vi et særligt fællesskab med de mange turister, der besøger os.

Bundet sammen af fællesskaber

Fællesskaber er vores ”hemmelige ingrediens” – det som ikke kan forklares med ord. Vores landsbyer er et godt eksempel. Her er ikke to ens, men de bygger på ildsjæle og fællesskaber, der sammen skaber noget helt særligt.
Alt er muligt her hos os. Naturen får folk til at komme. Kulturen får dem til at blive, og vi i Gribskov går sammen mod endnu flere fællesskaber.

Visionen blev vedtaget i
Byrådet 8. december 2020

Fyrtårne

Vores Gribskov lever

Her er vi i gang

For at give Fortællingen om Vores Gribskov liv blev borgere, foreninger og erhverv inviteret til en idéudviklingsworkshop. Her var kreativiteten og idérigdommen stor og i alt 140 projektidéer blev udviklet. Idéerne afspejler en stærk tro på, at naturen og fællesskaberne har en særlig positiv indflydelse på mennesker, der bor i Gribskov Kommune eller som vælger at besøge en af de mange byer. Alle interesserede blev inviteret til at pitche deres idé for Forum for Vækst og Udvikling. Flere af ideerne blev herefter støttet økonomisk.

Ønsket er at styrke og inspirere skaberkraften og virkelysten i Gribskov Kommune bredt set. Som en ”driver” for udviklingen, sætter Forum for Vækst og Udvikling nu særlig spot på mere grønne dagsordener og ønsker at skabe en grøn folkebevægelse i Gribskov. Formålet er at udvikle Gribskov som en grøn kommune og at styrke menneskers viden og handlekraft for den grønne dagsorden. Som et første tiltag kigger forummet på en udvidelse af ”Grøn uge”: En temauge, hvor Gribskov Kommune og foreninger inden for natur og klima, samarbejder om at lave arrangementer for børn i daginstitutioner og skoler.

Fyrtårne

Som gode eksempler på handlinger er der identificeret tre fyrtårne. Et fyrtårn er et projekt, der har landsdækkende/internationalt potentiale og kan tiltrække et større antal interessenter og gæster.

 • Tisvildevejen

  Tisvildevejen er en over 100 km. lang vandrerute gennem kulturlandskabet i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Tisvildevejen tilbyder et oplevelsesunivers hvor man kommer tæt på naturen og får øje på, hvad omgivelserne byder på samtidig med, at man kan dyrke sine interesser (gå, cykle, løbe mm) og besøge store og små kulturelle seværdigheder.

  Andre fyrtårne

  • Søborg sø og slotsruin
  • Sjællands spisekammer
 • Nordsjællands vandrefestival

  En festival der sætter fokus på de positive effekter af vandring og gang i forskellige dele af menneskers liv, både i arbejdsliv og i fritidslivet. Festivalen tilbyder både en konferencedel og en folkefest for alle.

 • Levende sten

  I Gribskov Kommune er der registreret 260 mindesten og -tavler. Vi ser nogen af dem, når vi går og cykler. Flere af stenene gemmer på spændende historiske fortællinger som via projektet bliver skrevet frem og gjort levende og tilgængelige både analogt og digitalt.

 • Idé Café

  Fortællingen om Vores Gribskov beskriver de styrker vi allerede har i Gribskov, og som vi ønsker at fremme endnu mere. Derfor er der også allerede mange mennesker, der bidrager til at give visionen liv, eller som får nye idéer til, hvordan vi kan udvikle Gribskov endnu mere. For at samle og inspirere de mange idéer, inviterer forummet og Gribskov Kommune til Idé Café, hvor aktørerne kan få hjælp til at komme videre med deres idé og måske samarbejde med andre om den. Idé Caféernes formål er at fremme skaberkraft og virkelyst i Gribskov kommune

Jeg er overrasket over, så mange borgere, virksomheder og foreninger som allerede i dag bidrager til den grønne omstilling og har fokus på naturen.

I Forum for Vækst og Udvikling har vi et helhedsorienteret grønt fokus, der både handler om, hvordan vi som mennesker passer på naturen og klimaet, og hvordan vi er en del af naturen.

Vi ønsker at fremme de gode historier og få Gribskov kommune på landkortet som en grøn kommune.

Gribskov har så mange innovative og spændende aktører på det grønne område, og vi kan inspirere hinanden til at finde endnu flere grønne løsninger.

På vegne af Forum for Vækst og Udvikling,
Thomas Elletoft Køster, Rabarbergaarden

Ambitioner

Hvor skal vi hen og hvordan arbejder vi med det?

Politisk arbejder vi med fire ambitioner. Vi har lavet dem med afsæt i Fortællingen om Vores Gribskov og de sætter en fælles retning for vores arbejde med at give visionen endnu mere liv i Gribskov.

Vi er allerede i fuld gang med arbejdet på rigtig mange forskellige måder. Helt konkret arbejder alle fagudvalg med udvalgte målsætninger i byrådsperioden 2022 – 2025.

Der er mange ting i gang i forhold til kommunens fysiske udvikling. Det beskriver vi i boksene; Fysisk planlægning - Hvad betyder det for vores område?

Du kan læse mere om det hele herunder under afsnittene:

Byrådets ambition

Grønne Gribskov med naturen i centrum

I Gribskov er vi formet af naturen. Vi ønsker at give plads til naturen. Plads til naturen i alle dele af livet og plads til, at vores unikke natur kan trives og bevares.

Vi vil satse på naturen. Fordi vi tror på, at Gribskovs natur er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv, til at inspirere virkelysten og til at udvikle alle erhverv.

Vidste du at ...

Gribskov er rig på natur. Vi rummer hele repertoiret af naturtyper. Vi har 30 kilometer unik kyststrækning; Danmarks næststørste nationalpark ”Nationalparken Kongernes Nordsjælland” og en af Danmarks største skove, der er udlagt som urørt skov med rigt plante- og dyreliv, shelters og overnatningsmuligheder. Vi har også Danmarks to største søer og snart også fugleområdet Søborg Sø, omkring 100 fortidsminder, flere hundrede kilometer stier og flere på vej.
Der er uanede muligheder for de stille naturgæster og for friluftsudøvere i Gribskov både til lands, til vands og i luften.

I Gribskov er der også fokus på biodiversiteten med bi- og sommerfugle-venlige projekter, faunastriber, vilde haver og rabatter. Vi har seks Natura 2000-områder - altså områder udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.

I Gribskov er der virkelig natur for enhver smag!

Målsætninger

Det vil vi arbejde med

Vi vil i samarbejde med aktører, erhvervsliv og lokale kræfter udvikle eventpladsen i Græsted til at blive Nordsjællands grønne eventplads.

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Vi skaber grøn byudvikling med fokus på vand og natur, hvor regnvand håndteres lokalt og der skabes nye rekreative åndehuller, så naturen bringes tættere på mennesker.

Planudvalget

Vi indtænker og arbejder aktivt med klima og bæredygtige løsninger.

Udvalget for Beskæftigelse og Unge

Gennem foreninger og frivillige vil vi gøre en særlig indsats for at øge borgernes mulighed for at bevæge sig i vores natur.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Alle skal have mulighed for at komme ud hver dag i den friske luft – vi skal bruge lokalområdet, skoven og stranden.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Alle børn og unge skal opleve, få kendskab til og viden om naturen.

Udvalget for Skole, Børn og Familie

Vi arbejder for at gøre det nemmere at bruge naturen i hverdagen for skolerne, institutionerne og en aktiv fritid.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Vi vil bruge naturen aktivt i vores indsatser og hverdag.

Udvalget for Beskæftigelse og Unge

Fysisk planlægning

Hvad betyder det for vores område?

Vi arbejder i den fysiske planlægning med, at regnvand håndteres lokalt og genanvendes til brugsvand eller til at skabe blå og grønne frirum i vores byer. Vores byer skal være klimatilpassede og forberedte til fremtiden. Derfor arbejder vi også med at sikre digitale muligheder og fremtidens bæredygtige energiforsyning gennem planlægning for vindmøller, solceller og tekniske anlæg, hvor det giver mening lokalt.

Byrådet er derfor i gang med en klimahandlingsplan for at gøre Gribskov mere klimaneutral og for at imødegå klimaforandringer. Det sker i samarbejde med de øvrige kommuner i klimapartnerskabet DK2020.

 • Et eksempel på mulig kommende grøn byudvikling er Teglværket i Annisse, som kan blive omdannet til boliger.

  Her kan tidligere erhvervsarealer genanvendes til boligformål. Naturen og regnvandet kan indgå som et aktiv i udvikling af arealerne.

  Illustrationen udarbejdet af NIRAS for Egernsund Wienerberger

 • Børn fra Annisse Naturbørnehave på besøg på Granholm.

  Grøn Uge er en årlig begivenhed hvor en lang række grønne foreninger, Det Grønne Dialogforum og Gribskov Kommune inviterer børnehavebørn ud til lokale natur- og friluftsoplevelser.

Byrådets ambition

Levende lokalsamfund i hele Gribskov

I Gribskov er vi rige på små, levende, lokale samfund. Vi vil dyrke og fremme nærdemokratiet på nye måder og styrke de enkelte lokalsamfunds unikke kendetegn.

Vi tror på udvikling af vores lokale fællesskaber f.eks. gennem idrætten, når det handler om at skabe stærke, nære fællesskaber, som bærende for det gode liv i alle aldre og som tiltrækningskraft for nye borgere.

Vidste du at ...

Gribskov består af mange charmerende små og større byer, landsbyer og landsteder. Der er gamle autentiske fiskersamfund som Tisvildeleje og Gilleleje, hvor Gilleleje har en stor attraktiv havn, hvor livet leves og nydes. Der er landsbyer, hvor gårdene stadig står tæt sammen og ikke er flyttet ud på jordene. Der er møller som vidner om livet på landet før i tiden. Gribskov rummer også dejlige boligområder som Helsinge og Græsted, med gode rammer for det aktive familieliv.

I Gribskov bindes vi sammen af fællesskaber. Vi har over 400 forskellige foreninger i Gribskov inden for bla. kultur- og idrætsliv. Størsteparten af de mange kulturtilbud i Gribskov er båret af frivillige ildsjæle – f.eks. har vi to biografer drevet af frivillige og flere borgerhuse. Vi er en aktiv kommune. De mange tilbud indenfor idræt og bevægelse samler børn, unge og ældre i sunde og givende fællesskaber. Vi har en stor flot springhal, et af Danmarks bedste boksestudier, fodboldbaner og et hav af ridehaller. Men vi har også fællesskaber, hvor man går tur sammen, strikker, maler eller noget helt andet.

I Gribskov er livet mangfoldigt og fællesskaberne mange!

Målsætninger

Det vil vi arbejde med

Vores byer og fællesskaber skal tilbyde boligtyper og muligheder for borgere i alle livsfaser. Vi udvikler hver by med øje for de særlige muligheder i det enkelte lokalsamfund.

Planudvalget

Gennem styrket kommunikation og i samarbejde med lokale aktører vil vi gøre en særlig indsats for at øge borgernes mentale trivsel og øge muligheden for at bidrage til og være en del af fællesskabet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Vi bakker op om lokalsamfundene og lokal fødevareproduktion i vores beslutninger.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Vi ønsker at bidrage til det gode naboskab, og vi samarbejder med foreningslivet om træningstilbud, fællesskaber og sociale arrangementer.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Vi skaber stærke, faglige børnefællesskaber, samtidig med at vi styrker partnerskaber mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund.

Udvalget for Skole, Børn og Familie

Vi vil understøtte virksomhedernes synlighed i lokalsamfundet og vi vil udbrede mulighederne for lokale job, fritidsjob og praktik.

Udvalget for Beskæftigelse og Unge

Fysisk planlægning

Hvad betyder det for vores område?

Vi vil i kommuneplanen have fokus på at planlægge, så vores bymidter kan udvikle sig, og livet i byen sikres. En vigtig del af at sikre livet i bymidterne er kommunens fortsatte arbejde med at sikre bosætning i vores hovedbyer.

Dertil er der er stadig behov for at styre udviklingen af områder til boliger – ligesom vi med kommuneplanen arbejder for at sikre et mangfoldigt boligudbud med plads til fællesskab.

Flere må gerne flytte til Gribskov. Det kunne for eksempel være dem, der har besøgt os en eller flere gange, og nu har fået lyst til at blive en del af Gribskov.

Det er vigtigt, at vi har blik for, hvad de nye tilflyttere har af ønsker til nye boformer. Nogle kan komme med et ønske om at bo mere grønt. Det kan skabe et afsæt for nytænkning i nogle boligområder. Andre kan have ønsket om at bo anderledes, end vi har haft tradition for i Gribskov.

Sidst men ikke mindst vil vi i kommuneplanen se på, hvordan vi gennem planlægning kan sikre en hensigtsmæssig placering af offentlig service og kulturtilbud. Vi har nemlig oplevet en større tilvækst af boliger de seneste år – særligt omkring vores større byer. Derfor vil vi se på at planlægge, så synergier mellem byerne understøttes. Blandt andet ved at overveje kommuneplanens områdeinddeling.

 • Gribskovs mange levende byer og lokalsamfund.

 • Sankt Hans aften er en anledning for at mødes i de lokale samfund. Her ved Gilleleje Strand.

Byrådets ambition

Gribskov på verdenskortet

Turisme er en del af Gribskovs DNA. Vores smukke kystbyer, natur og levende lokalsamfund tiltrækker mange turister. Vi skal fortsat være et foretrukket åndehul for besøgende i balance med hverdagslivet.

Men vi tænker også større – meget større. Vi ønsker at skabe kulturoplevelser i verdensklasse, som turister vil rejse efter.

Vidste du at ...

Gribskov byder på massevis af muligheder for at holde ferie, få oplevelser, sætte farten ned og leve livet på andre måder. Mange kender og værdsætter Gribskov netop herfor. Vi har et spændende og varieret kulturliv med masser af små og store tilbud indenfor musik, teater, kunst og kulturhistorie.

I sommerhalvåret er vi dobbelt så mange mennesker i Gribskov. Vi er blandt de største sommerhuskommuner i landet, rige på badehoteller, charmerende B&B’s, folkelige campingpladser og en velbesøgt lystbådehavn.

På ture rundt i Gribskov støder man på mange små hyggelige gårdbutikker, caféer og restauranter med lækre lokalt producerede fødevarer. Du kan møde unikke fortidsminder som Esrum Kloster, Søborg Slotsruin, Sankt Helene Kilden og næsten 80 gravhøje, der gemmer sig rundt i landskabet. Pilgrimsruten Tisvildevejen giver mulighed for at vandre gennem kulturlandskabet i nogle af de smukkeste områder.

I Gribskov finder du både rum til ro og oplevelser i verdensklasse!

Målsætninger

Det vil vi arbejde med

Vi vil fremme turisme og oplevelser med Gribskovs unikke natur som ramme ved at give prioritet til projekter, som tager afsæt i de særlige kvaliteter, vi er kendt for.

Planudvalget

Fysisk planlægning

Hvad betyder det for vores område?

Vi arbejder i den fysiske planlægning med at skabe plads til mangfoldigheden og de mange ønsker for turisme. Samtidig skal kvaliteten og det, som gør Gribskov til noget helt særligt sikres – blandt andet ved at tage hensyn til vores kulturmiljøer og enestående natur.

Festivaler og tid til ro og fordybelse

Gribskov huser både et tilløbsstykke som Musik i Lejet og Bakkefest i Gilleleje. I den forbindelse ser vi også et stort potentiale i Gribskovs kommunale Eventplads, som vi vil arbejde på at gøre til Danmarks grønneste. Her er inddragelse af de fællesskaber, der er omkring pladsen, afgørende for succesen. Dertil skal den fysiske planlægning også kunne rumme dem, der ønsker at trække sig tilbage og nyde ro og fred. Det skal blandt andet bestå i sikringen af vores flotte landskaber uden meget kunstigt lys, hvor der er mulighed for at opleve stjernehimmel eller mørk nattehimmel. Det samme gælder for områder, hvor der ikke må køres med motor eller på cykel, men skal fredes til gående. Dem, der bare vil nyde roen, skal også have plads i vores kommune.

Kystbyerne mod nord er for mange et af vores stærkeste kendetegn. De er velbesøgte – i så høj grad, at det på en flot sommerdag kan være svært at finde en parkeringsplads. Vi vil arbejde på at gøre det attraktivt at besøge kommunen på alle tider af året, ligesom det skal være muligt at drive sin forretning hele året.

Vi vil understøtte udviklingen mod helårsturisme og turismeerhverv i hele kommunen. Det kan for eksempel bestå i cykel-, vandre og heste-
turisme, som har vokset sig endnu større under corona-epidemien: Det kan være en af vejene til både at tiltrække helårsturister og til at fordele turisterne om sommeren.

Vi skal understøtte det særegne i de mindre lokalsamfund, så vi ikke konkurrerer om de samme gæster, men tiltrækker netop dem, der vil opleve noget lidt anderledes. Gribskov skal være en kommune for alle. For dem, der ønsker at overnatte på et luksuriøst badehotel midt i en af kommunens byer. Og for dem, der vil bo mere enkelt, såsom i sommerhuse, camping og shelters.

Vi arbejder derfor i den fysiske planlægning med, at kommunen kan tilbyde flere forskellige muligheder for overnatning med respekt for lokalområdets kvaliteter og tilbud.

Græsted Veterantræf

2022 > 2025

I 2023 starter et nyt kapitel i vores historie. Afvandingen af Søborg Sø stopper, og vi vil vende tilbage til tidligere tiders søområde med fugle- og dyreliv samt helt nye muligheder for outdoor-turisme og udvikling.

 

Træk i slideren og se forskellen.

Søborg sø før
Søborg sø efter
Byrådets ambition

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er

Vi drager omsorg, hvor der er behov og tilbyder hjælp, når det er nødvendigt.

Vi lytter til borgernes behov og ser på løsningsmuligheder sammen.

Vi skaber enkelhed i mødet mellem borgere og kommune.

Vidste du at ...

Gribskov Kommune er den største arbejdsplads i Gribskov. Som borger møder du os dagligt i vores dagtilbud, skoler og plejecentre - og med længere mellemrum, når du skal have nyt pas, finde nyt job eller have hjælp i nogle af livets svære situationer. Det er også os, der passer på badegæsterne, tømmer dit affald, sår vilde blomster i grøftekanterne og står klar med beredskabet, når uheldet er ude.
I vores dagtilbud og skoler skaber vi trivsel og læring for over 1200 mindre børn og omkring 2500 elever. Vi giver pleje og praktisk hjælp omkring 1800 gange i døgnet til vores borgere i eget hjem. Og i Borgerservice hjælper vi dagligt omkring 100 borgere med alt fra MitID til kørekort og vielser. Det er blot lidt af alt det, vi gør i Gribskov Kommune.

I Gribskov Kommune stræber vi efter at gøre os umage og på at være tæt på borgerne!

Målsætninger

Det vil vi arbejde med

Vi vil i samarbejde med Erhvervsrådet udvikle én indgang til kommunen og gøre det nemmere at starte og have en virksomhed i Gribskov.

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Vi anvender en form og et sprog som gør, at borgerne føler sig hørt.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Vi møder børn og deres familier med rettidig omhu og god faglighed for at skabe tillid, trivsel og tryghed.

Udvalget for Skole, Børn og Familie

Vi møder borgeren rettidigt med hverdagssprog ud fra dennes forudsætninger, så vi fremmer lighed både socialt og i sundhed ved at give tilbud, der passer til den enkelte.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Vi inddrager vores borgere bredt og tidligt og inviterer til samskabelse mellem udviklere og lokalsamfund.

Planudvalget

Fysisk planlægning

Hvad betyder det for vores område?

I de konkrete rammer for den fysiske planlægning skal kommuneplanen sikre, at der skabes rammer for en smidig byggesagsbehandling og fremtidig bæredygtig lokalplanlægning. Det skal understøtte, at kommunen sammen med byens aktører skaber byen.

Appendix

Beslutning om revision af kommuneplanen og planlægning siden sidst

Her gennemgås de formelle lovgivningsmæssige krav til kommunens planstrategi. De formelle krav er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1.7.2020 om Planlægning (planloven).

Det er kommunens vurdering, at VORES GRIBSKOV - Udviklingspolitik og planstrategi – med dens ambitioner for bæredygtig udvikling og proces for inddragelse af kommunens borgere – kan sidestilles med en Agenda 21-strategi. Nærværende Udviklingspolitik og planstrategi er således også kommunens Agenda 21 strategi, jf. planlovens § 33a.

Revision af kommuneplan 2021-2033

Byrådet har den 5. oktober 2022 besluttet, at Kommuneplan 2025-37 skal være en delvis revision af den gældende kommuneplan. Byrådet har besluttet, at følgende emner skal revideres:

 1. Levende Bymidter.
 2. Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
 3. Rækkefølgeplanlægning og nye udlæg til byudvikling.
 4. Områdeinddeling i kommuneplanen.
 5. Revision af kommuneplanens rammer.
 6. Retningslinjer for sommerhuse.
 7. Retningslinjer for tekniske anlæg, vindmøller og solceller.
 8. Retningslinjer for håndtering af tag- og overfladevand.
 9. Beskrivelse af turistpolitiske overvejelser, herunder aktiviteter i kystnærhedszonen samt stilleområder.
 10. Planudvalget vil justere retningslinjer og udpegning for Grønt Danmarkskort i henhold til planlovens krav herom.


De resterende emner i kommuneplanen genvedtages for en 4 årig periode.

Planlægning siden sidst

pr. 28. februar 2023

 • Kommuneplantillæg nr. 1 - Centerområde i Helsinge bymidte
 • Kommuneplantillæg nr. 5 - Tilbageførsel af areal fra byzone til landzone ved Esbønderup

pr. 28. februar 2023

 • Kommuneplantillæg nr. 2 - Ramløse Øst 1
 • Kommuneplantillæg nr. 4 - Gilleleje Syd 2

pr. 28. februar 2023

 • 516.06 - Lokalplan nr. 516.06 for Plejecenter og boliger i Troldebakkerne (klynge 6-7)
 • 521.03.1 - Lokalplan(tillæg) 521.03.1 for boliger på Lærervej 3 og Gammel Præstevej 4 i Ramløse
 • 342.02 - Lokalplan for ferieboliger på Tinkerup Strandvej 8 i Tinkerup
 • 516.07 - for boliger på Birketrolden (klynge 8)
 • 327.03 - Lokalplan 327.03 for et boligområde ved Gydevej i Esbønderup
 • 93.04.1 - Lokalplantillæg 93.04.1 for tre ejendomme i Tisvilde
 • 512.25 - Lokalplan 512.25 for Helsinge Bymidte Vest
 • 316.10.1 - Lokalplan(tillæg) 316.10.1 for Blandet Boligområde på Holtvej 2 og Blandet Offentligt Område på Holtvej 8
 • 340.04 - Boliger på Smidstrup Strandvej 79-83
 • 516.08 - Infrastruktur og fællesarealer til fire klynger i Troldebakkerne (klynge 9, 10, 11 og 13)
 • 516.09 - For rækkehuse på Tegltroldevej (klynge 5)
 • 512.26 - Etageboliger på Hammerichsvej 4 Helsinge
 • 516.03 - Etageboliger på Troldebuen (klynge 1)
 • 555.11.1 - Lokalplan(tillæg) for sommerhusområdet Strandhøjgård
 • 40.6.1 - Lokalplan(tillæg) 40.6.1 for refugium på Sognevej 15 i Smidstrup
 • 511.05 - Lokalplan for Ammendrup Park
 • 516.10 - For rækkehuse på Bronzebakken og Bronzehøjen (klynge 9 og 10)

pr. 28. februar 2023

 • 309.07 - Campingplads i Dronningmølle
 • 521.07 - For boligområde i Ramløse Øst
 • 315.24 - Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd
 • 347.06 - Blistrup Nord
 • 516.11 - For etageboliger på Bøgeskovgårdsvej (klynge 11)

Den smukke Nationalpark Kongernes Nordsjælland er Danmarks næststørste. Her finder du en af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø. Nationalparkens besøgscenter ligger på Esrum Kloster & Møllegård.

VORES GRIBSKOV Udviklingspolitik og planstrategi er vedtaget i Byrådet 28. februar 2023

Foto

 • Steen Donsby
 • Gitte Christiansen
 • Lars Christiansen
 • Flemming Schiller