Huslejenævn og beboerklagenævn

Hvis der opstår tvister og uenigheder mellem lejere og udlejere om bl.a. istandsættelse i forbindelse med fraflytning og tilbagebetaling af depositum, vil nævnene kunne træffe afgørelse herom.

Hvis du er lejer i en privat udlejningsejendom, vil du skulle henvende dig til huslejenævnet.

Hvis du er lejer i en almen bolig eller i en kommunalt ejet ældre- eller plejebolig, vil du skulle henvende dig til beboerklagenævnet.

Halsnæs Kommune og Gribskov Kommune har lavet en aftale om, at Halsnæs Kommune huser fællessekretariatet for såvel huslejenævn som beboerklagenævn. Læs mere på Halsnæs Kommune hjemmeside:

Huslejenævnet

Beboerklagenævnet