Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi høringer og afgørelser. Direkte berørte vil altid få direkte og personlig besked om en afgørelse. Du kan til enhver tid se afgørelser der er i høring ved henvendelse i Borgerservice.

Høringer

Lokalplaner i høring

Kommuneplantillæg i høring

Idéindkaldelser i høring

Her har du mulighed for at indsende bemærkninger til kommunen, før vi træffer afgørelse. 

Afgørelser med klageadgang

Her har kommunen truffet beslutning. Hvis du har mulighed for at klage, og hvis du klager, vil din klage blive sendt til et uafhængigt klagenævn.