Fredning og naturbeskyttelse

Her kan du finde oplysninger om, hvorledes natur, fortidsminder og landskab er beskyttet og om hvordan naturarealer sikres gennem pleje. Du kan også læse om, hvornår det er nødvendigt at søge dispensation.

Vi har i Gribskov stor biodiversitet i vores natur. En undersøgelse har i 2017 kåret os til at have den 10. rigeste natur.

Beskyttet natur

Fortidsminder og diger

Fredninger

Beskyttede dyr og planter

Bygge- og beskyttelseslinjer

Maglehøje - gravhøje

Naturpleje - planer