Maglehøje - gravhøje

Tag tilbage i tiden og besøg de gamle gravhøje, "Maglehøje".

Billede: Oversigtskort over projektområdet. Den røde linie markerer 1,3 km trampesti.

Højgruppen Maglehøje på Bakkebjerg ved Rågeleje findes en af Sjællands smukkeste i et velbevaret og fredet landskab.

Højgruppen giver i kraft at de tætliggende gravhøje et fint indblik i bronzealderens gravskik, modsat de som regel enkeltliggende gravhøje hvorom andre gennem tiden er blevet fjernet.

Lodsejerne i området gør det muligt at bevæge sig ad en 1,3 km lang trampesti mellem gravhøjene. Der kan parkeres på Bakkebjergvej.

Det er tilladt at gå op på højene, men pas godt på dem, for de har ligget der i mere end 3500 år! Undervejs på turen er der opsat informationsskilte, som fortæller om gravhøjene.

I områdets sydlige del er der opsat et bordbænk-set.

Hunde må ikke medtages indenfor indhegningen af hensyn til de græssende dyr.

Indenfor området er der mulighed for at opleve vid udsigt over landskabet, en artsrig gravhøjsvegetation og selvfølgelig højgruppen Maglehøje.

Muligheden for at opleve højgruppen på tætteste hold blev etableret i 2014, hvor lodsejerne i området, Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune gik sammen om at skabe adgang til de centrale gravhøje og formidling om gravhøjene. Projektet modtog 230.790 kr. fra Fødevareministeriet og EU til udførelse af projektet.

God tur!

I DR's udsendelse "Historien om Danmark" i afsnittet om Metallernes tid, ses Maglehøje, ca 9.30 minutter inde i udsendelsen.