Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune. Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.

Kvalitetsstandarder:

Kvalitetsstandard Personlig pleje

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 

Kvalitetsstandard for sygepleje 

Kvalitetsstandard Madservice 2023 (PDF)

Kvalitetsstandard for Aktivitetscentre til borgere med demens

Kvalitetsstandard genoptræning og vedligeholdende træning §86

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens §140

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter sundhedslovens §119

Kvalitetsstandard for Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for Ældre- og handicaptegnet bolig

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for ledsagerordning

Kvalitetsstandard for midlertidige sociale ophold

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud §105

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud §108

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud §107

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på krisecenter §109

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på herberg §110

Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på børneområdet § 84

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Kvalitetsstandard for befordring efter §117

Kvalitetsstandard for rehabilitering §83a

Kvalitetsstandard for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance

Håndbog om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance

kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kvalitetsstandard for merudgifter til børn (§41)

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen 

Servicebeskrivelser:

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Servicebeskrivelse - socialpædagogisk støtte

Servicebeskrivelse - borgere på plejecentre

Servicebeskrivelse for misbrugsbehandling

Servicebeskrivelse Sygepleje del 1

Servicebeskrivelse Sygepleje del 2

Servicebeskrivelse for borgere med demens på dagcenter

Servicebeskrivelse for personlig pleje - almindelig fodpleje