Træning og genoptræning

Gribskov Kommune tilbyder træning og genoptræning til dig, der efter sygdom eller svækkelse har behov for at genvinde funktioner.

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Har du behov for genoptræning efter operation eller lignende, laver sygehuset en genoptræningsplan. Kommunen kontakter dig, når du udskrives. Sammen får I lagt en plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræning ved sygdom eller svækkelse

Har du været syg eller er blevet svækket, og har svært ved at klare det, du plejer i hverdagen, kan du få tildelt genoptræning uden at have været på sygehuset. Det er kommunen, der vurderer dit behov for træning. Kontakt kommunen for mere information.

Styrk hverdagen med rehabilitering

Styrk Hverdagen er et forløb, der har til formål at støtte dig, som har fået svært ved at klare nogle af hverdagens gøremål.

Forløbet tilrettelægges individuelt. Det betyder, at du sammen med en eller flere fagpersoner lægger en plan for, hvordan du kommer til at kunne klare dig selv bedre i hverdagen. Kontakt kommunen for mere information.

Forebyggelse af fald

Hvis du har faldtendens, eller har været indlagt på grund af fald, kan du få hjælp til at forebygge fremtidige fald. Du skal kontakte kommunens visitation for mere information.

Du kan læse mere om hvordan du undgår fald i denne pjece:

Undgå fald (PDF)

Selvtræning for pensionister

Gribskov kommune har gennem noget tid arbejdet med at finde en løsning, hvor træningsfaciliteterne på plejecentrene fortsat kunne benyttes af pensionister i kommunen, samtidig med, at der blev mere plads til plejecenterbeboerne, Gribskov Rehabilitering og den rengøring som er nødvendig i disse tider. Det politiske udvalg for Ældre, Social og Sundhed har på udvalgsmødet den 17. august 2021 besluttet at flytte ordningen over under Gribskov Seniorcenter. Dette er gjort for at skabe plads til alle brugere under ordnede forhold, hvor fællesskaber kan vokse.

I praksis betyder dette at selvtræningsordningen overgår til Gribskov Seniorcenter og genopstår i en ny udgave:

  • Du skal melde dig ind i seniorcenteret til 450kr og kan derefter benytte alle deres tilbud for mindre beløb (0 -150 kr pr. aktivitet årligt). Som deltager i selvtræning tilmelder du dig et bestemt tidspunkt/hold blandt alle de andre spændende tilbud som seniorcenteret tilbyder.
  • Der vil være en frivillig seniorfitness - instruktør tilstede til hver træning, hvis du som selvtræner har brug for råd eller vejledning.
  • Da du melder dig til på et hold, vil der altid være plads til dig i det pågældende tidsrum. Hvis du er vant til at træne med en gruppe venner, kan I melde jer til det samme hold og fortsat træne sammen.
  • Træningstiderne vil ligge fra midt på eftermiddagen og frem til klokken 19 og foregå på Helsingegården, Trongården, Bakkebo og Skovsminde. Det er desværre ikke muligt at selvtræne i weekenderne på plejecentrene.
  • Holdene starter snarest muligt i oktober måned. Der oprettes løbende flere hold.

Du kan tilmelde dig eller høre mere hos Gribskov Seniorcenter på telefon 7249 9175 eller skrive til gs@gribskovseniorcenter.dk.

Du kan også se mere på Gribskov Seniorcenter og Gilleleje Aktivitetshus hjemmesider: www.gribskovseniorcenter.dk eller www.gillelejeaktivitetshus.dk

Vil du være seniorfitness-instruktør?
Hvis du ud over selv at træne, også har lyst til at hjælpe andre i gang, kan du blive frivillig seniorfitness-instruktør/tovholder i Seniorcenteret. Du bliver introduceret på et professionelt 2 dages kursus, som afholdes lokalt. Skriv eller ring til seniorcenteret, som vil være begejstrede for din henvendelse. Telefon 72499175.

 

Ansøg om befordringsgodtgørelse (word-fil)

Læs om træning og genoptræning på borger.dk

Kommunens kvalitetsstandard for træning og genoptræning

Kontakt Kommunen for mere information om genoptræning