Træning og genoptræning

Gribskov Kommune tilbyder træning og genoptræning til dig, der efter sygdom eller svækkelse har behov for at genvinde funktioner.

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Har du behov for genoptræning efter operation eller lignende, laver sygehuset en genoptræningsplan. Kommunen kontakter dig, når du udskrives. Sammen får I lagt en plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræning ved sygdom eller svækkelse

Har du været syg eller er blevet svækket, og har svært ved at klare det, du plejer i hverdagen, kan du få tildelt genoptræning uden at have været på sygehuset. Det er kommunen, der vurderer dit behov for træning. Kontakt kommunen for mere information.

Styrk hverdagen med rehabilitering

Styrk Hverdagen er et forløb, der har til formål at støtte dig, som har fået svært ved at klare nogle af hverdagens gøremål.

Forløbet tilrettelægges individuelt. Det betyder, at du sammen med en eller flere fagpersoner lægger en plan for, hvordan du kommer til at kunne klare dig selv bedre i hverdagen. Kontakt kommunen for mere information.

Forebyggelse af fald

Hvis du har faldtendens, eller har været indlagt på grund af fald, kan du få hjælp til at forebygge fremtidige fald. Du skal kontakte kommunens visitation for mere information.

Du kan læse mere om hvordan du undgår fald i denne pjece:

Undgå fald (PDF)

 

Selvtræning for pensionister

Det politiske udvalg for Ældre, Social og Sundhed har på udvalgsmødet den 17. august 2021 besluttet at flytte ordningen over under Gribskov Seniorcenter. Dette er gjort for at skabe plads til beboere på plejecentrene, borgere på genoptræningsophold, samt borgere som har behov for ambulant genoptræning.

I praksis betyder dette at selvtræningsordningen overgår til Gribskov Seniorcenter og genopstår i en ny udgave:

  • Du skal melde dig ind i seniorcenteret til 450kr og kan derefter benytte alle deres tilbud for mindre beløb (0 -150 kr pr. aktivitet årligt). Som deltager i selvtræning tilmelder du dig et bestemt tidspunkt/hold blandt alle de andre spændende tilbud som seniorcenteret tilbyder. Der er halv pris, hvis du starter midt på året.
  • Der vil være en frivillig seniorfitness - instruktør tilstede til hver træning, hvis du som selvtræner har brug for råd eller vejledning.
  • Da du melder dig til på et hold, vil der altid være plads til dig i det pågældende tidsrum. Hvis du er vant til at træne med en gruppe venner, kan I melde jer til det samme hold og fortsat træne sammen.
  • Træningstiderne ligger fra klokken 16.00 - 19.00 og foregå på Helsingegården, Trongården, Bakkebo og Skovsminde. Det er desværre ikke muligt at selvtræne i weekenderne på plejecentrene.
  • Holdene løber fra oktober til december. Dernæst igen fra januar 2022 og året ud. Der er i øjeblikket 17 hold og stadig pladser.

Du kan tilmelde dig eller høre mere hos Gribskov Seniorcenter på telefon 7249 9175 eller skrive til gs@gribskovseniorcenter.dk.

Du kan også se mere på Gribskov Seniorcenter og Gilleleje Aktivitetshus hjemmesider: www.gribskovseniorcenter.dk eller www.gillelejeaktivitetshus.dk

Vil du være seniorfitness-instruktør?
Hvis du ud over selv at træne, også har lyst til at hjælpe andre i gang, kan du blive frivillig seniorfitness-instruktør/tovholder i Seniorcenteret. Du vil blive introduceret til opgaven. Skriv eller ring til seniorcenteret, som vil være begejstrede for din henvendelse. Telefon 72499175.

Mest stillede spørgsmål om selvtrænings-ordningen

Om morgenen skal der gøres rent inden de borgere, der er henvist til genoptræning kommer lidt i otte.

Der er i weekenden behov for, at plejecenterbeboerne kan benytte træningsfaciliteterne alene eller med hjælp fra deres pårørende.

Hvis du gerne vil træne i weekenderne, kan du f.eks. vælge at træne i seniorfitness-regi.

 

Ramløse U-fitt: https://www.rif.dk/index.php/fitnesscenter

Blistrup foreningsfitness https://bsifitness.dk/

Vejby- Tisvilde fitness: https://vtfitness.weebly.com/

Gribskov Genoptræning samt Gribskov Rehabilitering har haft behov for flere timer til genoptræning af kommunens borgere. Dette skyldes det stigende antal ældre i kommunen, hvoraf flere har behov for genoptræning efter indlæggelse. Rehabiliteringsafdelingen, som tidligere lå på Toftebo, er også flyttet til Helsingegården. Samlet giver dette et behov for øget kapacitet til denne gruppe af borgere med visiteret træning.

Det er fundet mest hensigtsmæssigt at opdele brugerne. Både af hensyn til den lidt svingende coronasmitte og for at skabe tryghed ved brug af træningsfaciliteterne for plejecenterbeboerne.

Der er desuden lagt ekstra rengøring ind om eftermiddagen mellem kl.15.00 og 16.00.

Der vil fremover være mulighed for at selvtræne i et kortere tidsrum end tidligere. Derfor er det nødvendigt at sikre, at der ikke er for mange, der træner på samme tid. For at sikre en smidig overgang, benyttes løsningen med medlemskab af Seniorcentrene, som allerede fungerer godt i forhold til at arrangere aktiviteter for målgruppen. Ordningen er desuden med til at understøtte tryghed for både plejecentre og brugere i de udstukne rammer. Brugerne kan også få hjælp til træningen, hvis der er behov herfor.

Instruktørerne er frivillige pensionister, der bliver oplært, så de kan varetage instruktørrollen. Instruktørerne skal dog ikke styre træningen eller beslutte, hvordan træningen skal foregå. Brugerne kan instrueres i korrekt brug af maskinerne, ligesom brugerne kan stille spørgsmål til instruktørerne og få gode råd til træningen.

Brug af instruktørerne er et tilbud, men du er velkommen til at træne på egen hånd.

Du finder blanket til tilmelding på Gribskov Seniorcenters hjemmeside eller på Hjemmesiden hos Gilleleje Aktivitetshus. Du udfylder den og afleverer den personligt på et af stederne. Den skal afleveres personligt, da der er cpr. nummer på. Efter tilmelding kan du møde op på det aftalte hold.

Der skal være tid til at komme ind og ud af lokalet. Hvis du kun vil træne ½ time, så er der ikke noget i vejen for, at du kan gøre det.

I kommunen er der aktuelt 3 idrætsforeninger som tilbyder selvtræning og hvor der er åbent en stor del af døgnet. Du kan kontakte disse på via deres hjemmesider:

 

Ramløse U-fitt: https://www.rif.dk/index.php/fitnesscenter

Blistrup foreningsfitness https://bsifitness.dk/

Vejby- Tisvilde fitness: https://vtfitness.weebly.com/

 Du kan også bruge fitnesscentre og andre private som tilbyder træning.

Hvis du alene modtager Folkepension, kan du få tilskud på op til 300 kr. pr år. Se mere her om idrætspas. (Link kommer)

Hvis du også har en arbejdsmarkedspension er du ikke berettiget til tilskud.