Træning og genoptræning

Gribskov Kommune tilbyder træning og genoptræning til dig, der efter sygdom eller svækkelse har behov for at genvinde funktioner.

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Har du behov for genoptræning efter operation eller lignende, laver sygehuset en genoptræningsplan. Kommunen kontakter dig, når du udskrives. Sammen får I lagt en plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræning ved sygdom eller svækkelse

Har du været syg eller er blevet svækket, og har svært ved at klare det, du plejer i hverdagen, kan du få tildelt genoptræning uden at have været på sygehuset. Det er kommunen, der vurderer dit behov for træning. Kontakt kommunen for mere information.

Styrk hverdagen med rehabilitering

Styrk Hverdagen er et forløb, der har til formål at støtte dig, som har fået svært ved at klare nogle af hverdagens gøremål.

Forløbet tilrettelægges individuelt. Det betyder, at du sammen med en eller flere fagpersoner lægger en plan for, hvordan du kommer til at kunne klare dig selv bedre i hverdagen. Kontakt kommunen for mere information.

Forebyggelse af fald

Hvis du har faldtendens, eller har været indlagt på grund af fald, kan du få hjælp til at forebygge fremtidige fald. Du skal kontakte kommunens visitation for mere information.

Du kan læse mere om hvordan du undgår fald i denne pjece:

Undgå fald (PDF)

Selvtræning for pensionister

Er du pensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, har du før covid-19-pandemien haft mulighed for at benytte træningsfaciliteter på nogle af kommunens plejecentre. Dette er ikke muligt aktuelt pga. begrænsninger på plejecentrene samt behovet for corona-pas ved indendørs aktiviteter. Kommunen arbejder på at finde en model, der tager højde for de nye vilkår med covid-19 og som kan fungere for både beboere på centrene og for selvtrænerne. Ordningen tages op politisk i starten af august måned.

Jer der har være tilmeldt, da ordningen lukkede ned sidste år, får besked i jeres e-boks, når vi ved mere. Det bliver i august 2021.

Indtil da vil vi anbefale, at der trænes på anden vis, gerne i det fri.

Ansøg om befordringsgodtgørelse (word-fil)

Læs om træning og genoptræning på borger.dk

Kommunens kvalitetsstandard for træning og genoptræning

Kontakt Kommunen for mere information om genoptræning