Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten 11 steder langs kysten og tre steder i Arresø sommeren igennem, for at sikre os at vandet er egnet til badning. I vinterperioden får vi taget badevandsprøver i Gilleleje og Tisvildeleje.

Der går 2-4 dage fra prøverne er taget til vi modtager resultatet. 

Vandkvalitet

I. Enterokokker

E. coli Enhed
Meget godt badevand <100  <250  cfu/100 ml
Godt badevand 100-400  250-1000  cfu/100 ml
Dårligt badevand >400  >1000  cfu/100 ml

Se de aktuelle vinterprøver i rullemenuen til højre

 

Varsling ved overløb

Overløb til havet er en naturlig konsekvens af store regnmængder i kloaksystemet. Gribvand kontrollere og overvåger eventuelle spildevandsoverløb hver 30. minut. Overløb sker kontrolleret og med hensyntagen til mennesker og miljø. Badevandsalarm viser de seneste alarmer for den pågældende station. Er overløbsalarm aktiv for den pågældende station, er der inden for de seneste 12 timer sket en overløbshændelse, og relevante personer er opmærksomme på badevandskvaliteten. Er en station ikke registreret med overløbsalarm, har der ikke været overløbshændelser indenfor de seneste 12 timer.

Se Gribvands badevandsvarsling

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Se kort over målesteder i Arresø 

Se kort over målesteder langs nordkysten