Varmeplanlægning for Gribskov Kommune

Kan jeg få fjernvarme i min bolig?

Varmeplan 2022 er endeligt vedtaget af Byrådet

Byrådet godkendte på byrådsmøde den 13. december 2022 en ny varmeplan for Gribskov Kommune, Varmeplan 2022. Den nye varmeplan erstatter den tidligere varmeplan som blev vedtaget i 2013. Varmeplan 2022 viser hvilke dele af kommunen der er omfattet af kollektiv varmeforsyning. Kollektiv varmeforsyning er enten fjernvarme eller gas. I forbindelse med opdateringen af varmeplanen er der blandt andet blevet foretaget en screening af de områder der i dag er udlagt til forsyning med individuel gas. Screeningerne viser det umiddelbare potentiale for at etablere fjernvarme i de enkelte områder og resultatet er screeningerne fremgår af varmeplanen. Umiddelbart ser det ud til at alle områder i Gribskov Kommune der i dag er udlagt til forsyning med individuel gas har potentiale for fjernvarme. Kommunen kan dog endnu ikke svare på om der kommer fjernvarme i de områder i sidste ende, da det bl.a. afhænger af hvor mange i de pågældende områder der ønsker fjernvarme og om der kan findes en leverandør af fjernvarme.

Der vil derfor i 2023 blive arbejdet videre med de områder der viser potentiale for fjernvarme og blive udarbejdet projektforslag i de områder hvor der er en leverandør af fjernvarme. Projektforslag udarbejdes af det enkelte fjernvarmeselskab og projektforslaget indeholder bl.a. en tidsplan for udrulning af fjernvarmen. Kommunen vil løbende orientere her på siden om arbejdet med udrulning af fjernvarme i de gasforsynede områder.

Af varmeplanen fremgår også hvilke områder der allerede er udlagt til fjernvarme og hvilke områder der ligger uden for områder med kollektiv forsyning. Disse områder er udlagt til det der hedder individuel forsyning. Et individuelt varmeanlæg er f.eks. en varmepumpe, et pillefyr, et oliefyr eller et elvarmeanlæg.

Den nye varmeplan blev godkendt af Byrådet den 13. december 2022.

Varmeplan 2022

Aftale om klar besked om fjernvarme

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i juni 2022 en aftale om, at alle danskere med gasfyr senest ved årsskiftet 2022 får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder. Parterne er med aftalen blandt andet enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører varmeplanlægning i de områder, som har status som gasforsynede og at borgere der er bosiddende i områder med gas inden årsskiftet får et brev om hvorvidt de kan forvente der kommer fjernvarme i området. I løbet af 2023 skal de enkelte fjernvarmeselskaber og kommunerne få udarbejdet og godkendt de planlagte fjernvarmeprojekter, og ambitionen er, at fjernvarme er helt udrullet i Danmark i 2028.

Gribskov Kommune har den 15. december 2022 sendt breve ud til borgere bosiddende i områder der er udlagt til gas med orientering om hvorvidt de kan forvente at få fjernvarme. 

Se nedenstående link for at læse mere om aftalen.

Regeringen og KLs aftale om fremskyndet udfasning af gas