Lær organisationen at kende

I Gribskov Kommune er du en del af et stort fællesskab. Sammen med 2500 kollegaer gør du en forskel for vores 42.000 borgere, virksomheder og foreninger.

Arbejde med mening

Vi løser og løfter vigtige samfundsopgaver, vores medarbejdere leverer serviceydelser til gavn for kommunens knap 41.000 borgere, og vi er der for borgerne i alle deres livsfaser. Her gør du en forskel: Det er arbejde med mening.

 • Dagtilbud og Skole

  Vi har blandt andet ansvar for dagtilbud, folkeskoler, fritidsordninger, fritidsklubber og Ungdomsskolen. Vi støtter børn og børnefamilier med forskellige udfordringer i forhold til sundhed, trivsel, udvikling og læring.

 • Sundhed og Omsorg

  Vi hjælper og støtter de ældre borgere, der har behov for det. Eksempelvis i form af hjemmehjælp eller tilbud om en plejebolig.

 • Natur, miljø og planlægning

  Vi betjener som myndighed borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. 

 • Erhvervsservice og turistfremme

  Vi understøtter erhvervsudviklingen og turismen i Gribskov.

 • Redningsberedskab

  Gribskov Beredskab servicerer kommunens borgere, og alarmeres gennemsnitlig 300-350 gange om året via alarm 112 og de automatiske brandmeldere.

 • Det lokale vejnet

  Vi drifter blandt andet vej- og parkområdet, de kommunale vandløb og affaldsområdet, hvor vi driver kommunens to genbrugsstationer. 

 • Biblioteker, musikskoler og sportsfaciliteter

  Vi løser opgaver inden for kultur og foreningsliv i Gribskov Kommune. Vi samarbejder for eksempel med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og så står vi for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen og Gribskov Kultursal.

 • Borgerservice

  Vi er borgernes indgang til kommunen. Vi informerer borgerne om kommunens service - blandt andet vejleder vi borgerne i, hvordan de bruger de elektroniske indgange, og vi udsteder pas og kørekort.

Vores Rammer

Kommunaldirektør

Sascha Volmer Sørensen

Vi er en politisk styret organisation. Det betyder, at vi servicerer og hjælper de folkevalgte politikere med at tage gode beslutninger og føre dem ud i livet.

 

Vores arbejde sker indenfor en omfattende lovgivning og ud fra en række visioner og politiske prioriteringer, som byrådet beslutter. Det er inden for de rammer, vi bringer vores faglighed i spil. 

Vi skaber løsninger i samspil med dem, som de vedrører, og vi samarbejder med mange aktører i det omgivende samfund; for eksempel erhvervslivet, foreninger og andre offentlige instanser.

Kommunaldirektøren, borgmesteren og byrådet er i spidsen for vores organisation, men vi bidrager alle aktivt i udmøntningen af de politiske prioriteringer.

Se mere i videoen herunder:

 God adfærd som ansat i Gribskov kommune

 

I Gribskov Kommune møder lidt over 2000 mennesker på arbejdet hver dag for at gøre en forskel for vores borgere og virksomheder.

Du kan få et samlet overblik over vores aldersfordeling, anciennitet, sygefravær, ulykker og meget andet i:

Vores arbejdsplads i tal 2022

Hverdagen i Gribskov Kommune

I filmene møder du et par af vores medarbejdere og bliver klogere på deres hverdag og konkrete arbejdsopgaver.

 • Caroline er pædagog

 • Torsten er vejingeniør