Pøleå udløb i Arresø, Hillerød Kommune

Grafen beskriver vandstanden i Pøle Å i forhold til vandstanden i Arresø. Skalaens 70cm-mærke svarer til flodemålet på Arresø = kote 3,97 DNN