Ramløse Å ved Frederiksværkvej

Grafen beskriver vandstanden i Ramløse Å i forhold til vandstanden i Arresø. Skalaens 50-cm-mærke svarer til flodemålet på Arresø = kote 3,97 DNN