Nordkystens Fremtid

Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommuner arbejder sammen om Nordkystens Fremtid - beskyttelse af den nordsjællandske kystlinje

Nordkystens Fremtid er et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse, der omfatter strandfodring af samlet ca. 35 km kystlinje. 

Nordkystens Fremtid har til formål at beskytte ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst mod havets indtrængen og erosion.

Analyser af nordkysten viser, at den bedste beskyttelse mod kronisk og akut erosion er en kombination af strandfodring med sand, grus og ral og skråningsbeskyttelser opbygget af sten. 

Nordkystens Fremtid omfatter udelukkende den fælles strandfodring, mens udvidelse og evt. etablering af skråningsbeskyttelse fortsat er den enkelte grundejers ansvar at søge tilladelse til, udfører og betale. 

Du kan læse meget mere om projektets detaljer på Nordkystens Fremtids hjemmeside.

 

Orienteringsbrev og møde

Grundejere nærmest kysten modtog slutningen af marts 2021 et brev med orientering om, at Byrådet havde fremmet sagen: Læs brevet her

I forbindelse med orienteringsbrevet blev der afholdt et virtuelt orienteringsmøde om projektet den 21. april 2021 kl. 19-21. 

Se præsentationer fra orienteringsmødet her: 

NIRAS - Nordkystens Fremtid 21.04.2021.pdf

Gribskov Kommune - PowerPoint - 21. april 2021.pdf