Helhedsplejen

Helhedsplejen er den kommunale hjemmepleje og sygepleje. Her kan du læse om Helhedsplejen, og hvad vi kan tilbyde dig, hvis du vælger at få leveret hjemmepleje eller sygepleje af os.

Helhedsplejen i Gribskov Kommune

Helhedsplejen bygger på værdierne værdig, fleksibel, enkel og let.

Herunder kan du læse mere om, hvad værdierne kommer til at betyde for dig og den pleje, som du vil få, hvis du vælger Helhedsplejen.

I Gribskov Kommunes hjemmepleje vil vi kunne støtte og hjælpe dig med en bred palet af opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Styrk hverdagen

Styrk hverdagen er Gribskov Kommunes rehabiliteringstilbud, som du vil blive tilbud, når vi vurdere, at du med en målrettet indsats kan forbedre din funktionsevne. I Gribskov Kommune kalder vi forløbet for "Styrk hverdagen". Her kan du læse kvalitetsstandarderne for Styrk hverdagen

Styrk hverdagen (PDF)

Du skal visiteres til hjemmepleje. Det betyder at du eller din familie skal kontakte Visitationen, for mere information om, hvordan du søger om personlig pleje.

Du kan frit vælge, om du vil bruge kommunens hjemmeplejetilbud eller en privat leverandør.

Valg af leverandør

Når du har fået bevilget hjælp af kommunen, skal du tage stilling til hvem, som skal levere hjælpen. Du har mulighed for at vælge mellem en kommunal leverandør eller en privat leverandør.

Når kommunen besøger dig første gang, får du information de forskellige leverandører, du kan vælge. Du har også mulighed for selv at finde en hjælper, som Gribskov Kommune ansætter. Kommunen skal dog først vurdere hjælperens kvalifikationer.

Nedenfor kan du se en liste over de forskellige leverandører.

Leverandører af hjælp og pleje

Herunder kan du læse mere om, hvad værdierne kommer til at betyde for dig og den pleje, som du vil få, hvis du vælger Helhedsplejen

Værdig

Når du får besøg af Helhedsplejen, bliver du behandlet værdigt. Besøgene fra hjemmeplejen skal bygge på:

Hjælp til selvhjælp

Vi lægger vægt på en rehabiliterende og aktiverende tilgang, hvor du hjælpes til bedre at kunne selv.

God kommunikation

Vi stræber efter at aftalte tidspunkter følges og prioriteres, og at du får besked, hvis det aftalte tidspunkt må rykkes, eller hvis der kommer en medarbejder, du ikke kender.

Nærværende støtte

God uddannelse, god ledelse og en velfungerende opgaveorganisering skal sørge for, at vores medarbejdere har tid, så den støtte og hjælp du modtager gives nærværende og opmærksomt.

Inddragelse

Vi lægger vægt på at inddrage dig i dit plejeforløb, og at der er en god dialog mellem dig og din hjælper.

Som borger skal du opleve at blive set og imødekommet, og have mulighed for at flytte besøg, så det passer ind i din hverdag.

Tilpasset dig

Din hjælper har mulighed for at være fleksibel med den hjælp du modtager, indenfor den ramme du er visiteret til. Der er tydelig, løbende dialog mellem dig og din hjælper, og hjælperen følger op på din tilfredshed.

Tydelig og menneskelig

Medarbejderne er imødekommende, tydelige og fleksible overfor dig og dine pårørende.

Digital på en tryg måde

Hjemmeplejen er smidig og arbejder på at bruge digitaliserede løsninger, som understøtter en klar og værdig kommunikation. Der tages hensyn til dig, hvis du ikke har kendskab til IT.

To-vejs

Fleksibiliteten går begge veje: du og din hjælper er fleksible. Hvis samarbejdet bliver svært, taler vi om det og finder løsninger sammen.

Det skal være enkelt og let for dig at forstå hvilken hjælp du er visiteret til, og hvad det indebærer.

Klar visitation og kommunikation

Du er visiteret hjælp efter de behov, du har og det er vigtigt for os, at du forstår hjælpen og hvad den indebærer.

Gensidig respekt

Vi har respekt for din livssituation. Du har medansvar for at forstå hjælpen, bidrage til den og kende dens omfang og vilkår. Der sker en forventningsafstemning om samarbejdet i dit hjem, som også er din hjælpers arbejdsplads.

Nem adgang

Det er enkelt og let for både dig og din hjælper at finde ud af, hvor i skal henvende jer om for eksempel: hjælpemidler og deltagelse i tilbud i lokalområdet.

Kontakt

Du kan kontakte Helhedsplejen på alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00

Herunder kan du finde telefonnummeret på det distrikt, du bor I.

Distrikt 1: Nord
Gilleleje- og Dronningmølle-området
Distrikt 2: Midt
Græsted-, Esbønderup-, Vejby- og Rågeleje-området
Distrikt 3: Syd
Helsinge-området
Distrikt 4: Vest
Annisse-, Annisse Nord-, Vejby-, Tisvilde-, Tibirke Sand- og Ramløse-området

Akut behov for hjælp uden for åbningstiden

Hvis du har akut behov for hjælp uden for åbningstiden, kan du ringe på samme nummer.

Hvis du ikke er visiteret til hjemmepleje og har akut opstået sygdom, skal du kontakte din egen læge eller ringe til 1813. Ved livstruende sygdom, skal du kontakte 112.