Miljøgodkendelse af virksomheder

Gribskov Kommune skal miljøgodkende de fleste virksomheder i kommunen.

Nogle virksomheder godkendes af staten, andre af kommunen. Det fremgår af en Godkendelsesbekendtgørelse, der også styrer, hvem der skal føre tilsyn - altså holde øje med - at love og regler overholdes.

Læs om miljøgodkendelse hos Miljøstyrelsen

Ansøg om miljøgodkendelse på byg-og-miljøportalen

Kommunen er i gennemsnit seks måneder om at behandle en ansøgning om miljøgodkendelse. Det gælder fra det tidspunkt hvor alle oplysninger er indsendt, til virksomheden godkendes.

Skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling om overholdelse af miljøkvalitetskrav for vandområder stiger sagsbehandlingstiden til mindst 12 måneder.