Miljøgodkendelse af virksomheder

Gribskov Kommune skal miljøgodkende de fleste virksomheder i kommunen.

Nogle virksomheder godkendes af staten, andre af kommunen. Det fremgår af en Godkendelsesbekendtgørelse, der også styrer, hvem der skal føre tilsyn - altså holde øje med - at love og regler overholdes.

Læs om miljøgodkendelse hos Miljøstyrelsen

Ansøg om miljøgodkendelse på byg-og-miljøportalen

Kommunen er i gennemsnit seks måneder om at behandle en ansøgning om miljøgodkendelse. Det gælder fra det tidspunkt hvor alle oplysninger er indsendt, til virksomheden godkendes.

Skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling om overholdelse af miljøkvalitetskrav for vandområder stiger sagsbehandlingstiden til mindst 12 måneder.

Nyheder om erhverv

Tilmeld dig ErhvervsNyt

Nyheder til dig, der driver virksomhed i Gribskov Kommune.
ErhvervsNyt indeholder alt fra nye tiltag på erhvervsområdet, ændret service, tilbud om kurser og uddannelse, hjælp og tips, nye udbud etc.

Felter med (*) skal udfyldes