Døde sæler og marsvin på stranden

Der strander adskillige sæler, marsvin og andre havdyr langs de danske kyster hvert år. Dyrene indgår i det naturlige kredsløb og fødekæde, og er vigtige for nedbrydere og fugle. Dyrene skal derfor som udgangspunkt have lov at forrådne på strandene.

Hvis der ligger en død sæl eller et dødt marsvin på en velbesøgt strand, kan det i sommervarmen give anledning til gener. Kommunen fjerner derfor i særlige tilfælde de døde sæler, marsvin mv. fra de meget benyttede badestrande og kommunalt ejede strande.

Hvad gør jeg, når jeg finder et dødt dyr ved stranden?

Vær nysgerrig. Du har nu mulighed for at følge med i naturens kredsløb og fødekæde. Er dyret skyllet op på en meget benyttet badestrand i sommerperioden, kan du kontakte kommunen på tms@gribskov.dk. Husk at beskriv, så præcist som muligt, hvor dyret er fundet og send gerne billeder.

Hvad gør kommunen?

Hvis det opskyllede dyr udgør en stor gene og ligger på en meget benyttede badestrande i sommerperioden vil kommunen ofte vælge at grave dyret ned.

Kommunen fjerner kun dyrene fra følgende badestrande.

Det er kun større døde dyr fra strandende, der er mulighed for at fjerne. Døde fugle m.v. fjernes typisk ikke fra strandene.

Ligger dyret på en strand, som er privatejet, eller ejet af f.eks. Naturstyrelsen, er det op til ejeren at afgøre, om dyret skal graves ned.

Hvad gør jeg, når jeg finder et dødt dyr på min egen strand?

Som udgangspunkt skal du bare lade det ligge og nyde, at du har den vilde natur i din baghave. I sommerperioden kan forrådnelsesprocessen give anledning til lugtgener. I de tilfælde kan du bortskaffe det vilde døde dyr ved at grave et hul på stranden på minimum 80 cm i dybden, lægge dyret i hullet og dække det til igen. De 80 cm sikrer, at ræve og hunde ikke kan grave dyret op.

 OBS - Man må dog ikke grave aflivede eller selvdøde husdyr, som fx får, heste mv. ned på denne måde.