Åbent hus og arrangementer

Her kan du følge med i, hvilke aktiviteter vi inviterer borgerne til, herunder åbent hus arrangementer.

Aflastning og familiepleje

Gribskov mangler pleje- eller aflastningsfamilier.

Flere børn venter på en pleje- eller aflastningsfamilie i Gribskov Kommune. Du kan gøre en stor forskel, hvis du har lyst og overskud til at invitere et ekstra barn ind i din familie. Hvis du er interesseret i at blive plejefamilie eller aflastningsfamilie kan du læse mere, og ansøge om godkendelse på Socialtilsynet Hovedstaden`s hjemmeside: klik her

Åbent Hus hos børne-fysioterapeut

Åbent Hus hos børne-fysioterapeut er et tilbud til både små børn og større børn/unge i Gribskov Kommune.

Arrangementerne henvender sig til forældre og børn, der kan have behov for at få vendt en motorisk udfordring. Nogle børn har sværere ved at bevæge sig end andre, men meget kan læres gennem forskellige bevægelseslege.
Større børn/unge kan også have lettere motoriske udfordringer som f.eks. ondt i hovedet, ryggen eller fødderne.
Vi undersøger dit barns motoriske udfordringer og kommer med forslag til f.eks. lege, øvelser eller andet der styrker netop de områder, dit barn har behov for.

Der vil være åbent hus ca. tre gange årligt og datoerne er fastsat for andet halvår 2023.

  • Torsdag  d. 28. september  kl. 13.00 - 15.00
  • Torsdag  d. 23. november   kl. 13.00 - 15.00

Åbent hus arrangementerne finder sted i:

Gribskov kommunes Administrative og Sundhedsfaglige hus (GKAS)
Sundhedsplejens konsultationslokaler
Østergade 62
3200 Helsinge  

Parkering i gården - HUSK P-skive

Gribskov Kommune vil løbende tilbyde temaarrangementer til forældre og/eller pårørende til børn eller unge med fokus på udfordringer som f.eks. autismespektrumforstyrrelse, ADHD/ADD, angst, teenageliv og seksualitet, spiseforstyrrelse etc. Her vil fagpersoner såsom psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere eller sundhedsplejerske holde oplæg og stille deres viden til rådighed for spørgsmål eller vejledning, og det vil være muligt for deltagerne at sparre med hinanden om genkendelige udfordringer. 

Nogle af temaarrangementerne bygger videre på hinanden, og det vil derfor være en fordel, hvis du har deltaget i tidligere arrangementer eller i forvejen har kendskab til temaet. Alle temaarrangementerne afholdes virtuelt. 

Nedenfor kan du finde invitationer og links til kommende temaarrangementer:

 

Virtuel temaaften "Angst" onsdag den 25. oktober kl. 17.30-19.30

Oplever du, at dit barn har angstsymptomer?

Gribskov Kommune tilbyder gratis, virtuel temaaften for forældre og/eller pårørende til børn, der oplever angstsymptomer.

Angst kan være en helt normal og sund følelse, som forhindrer mennesker i at gøre ting, der er farlige. Men angst kan også være en svær, følelsesmæssig tilstand som op til 10 % børn eller unge oplever intenst i en periode, inden de er fyldt 18 år. 

Deltag i temaaften om Angst

 

Virtuel temaaften "ASF II" torsdag den 9. november kl. 17.30-19.30

Autismespektrumforstyrrelse er en tilstand, som påvirker mange områder af et barns udvikling. Barnet kan fx have udfordringer med at kommunikere, aflæse andre mennesker, at knytte venskaber eller føle retfærdighed.

Det er meget forskelligt, hvordan, hvor meget og hvornår et barn påvirkes eller reagerer, ligesom det er forskelligt hvordan familiens vilkår i øvrigt påvirker barnets udvikling. Når man har et barn med autismespektrumforstyrrelse er det derfor vigtigt at forstå barnets udfordringer og hvordan man hjælper det bedst.

Deltag i temaaften om ASF II

 

Virtuel temaaften "ADHD/ADD II torsdag den 23. november kl. 17.30-19.30

Forældre til børn med ADHD/ADD oplever ofte at bruge meget tid og kræfter på at hjælpe barnet med at fastholde bestemte aktiviteter, og at styre uden om nogle af de mindre gode ideer, barnet selv kan få. Det kræver stor tålmodighed at være sammen med børn, der ikke selv har stor tålmodighed og som kan blive hyperaktive eller apatiske. Du kan samtidig få brug for ideer til at forklare omverdenen, at dit barn gør sit bedste, selvom det nogle gange kan have en adfærd, andre synes er svær.

Deltag i temaaften om ADHD/ADD II

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og børn i udsatte positioner, deres forældre og de fagfolk, som arbejder med dem.


Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer, eksempelvis:

  • Pædagogisk legetøj
  • Sprogmaterialer
  • Førskole-materialer
  • Motoriske og sansemæssige materialer osv.

I Legeteket kan forældre og fagfolk få rådgivning og vejledning i valget og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.

Materialerne kan lånes i en aftalt periode, både til hjemmet, daginstitution eller skole. Materialerne lånes typisk for en 3 måneders periode.

Åbningstider i Legeteket vil være den 1. mandag hver måned fra klokken 12-16. I dette tidsrum vil der være en medarbejde til at rådgive forældre og fagfolk i valget -og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.

Adresse:
Helsinge bibliotek v/ Nordstjerneskolen 
Skolegade 63
3200 Helsinge.

Ved ankomst bedes I kontakte en medarbejder på tlf. 72497224. Medarbejderen vil følge jeg til Legeteksts lokaler i kælderen under Helsinge Biblioteket.

Åbent hus hos logopæderne er et tilbud til både små og større børn i Gribskov Kommune.  

Tilbuddet henvender sig til forældre, som har behov for sparring i forhold til deres barns sproglige udvikling. Det kan være omkring barnets udtale, ordforråd, sprogforståelse eller generelle kommunikative strategier.  Hos det lille barn kan vi se på barnets kontakt og pludren. 

Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi. Vi kan drøfte den sproglige udvikling og niveau, og give ideer til lege og aktiviteter, som kan stimulere den sproglige udvikling. 

Datoerne til logopædernes deltagelse i åbent hus ses herunder: 

  • Torsdag d. 4. januar kl. 13.00 - 15.00 
  • Torsdag d. 1. februar kl. 13.00 – 15.00 
  • Torsdag d. 29. februar kl. 13.00 – 15.00 
  • Torsdag d. 4. april kl. 13.00 – 15.00 

Der er ingen tidsbestilling, så ventetid kan forekomme.  

 

Åbent hus-arrangementerne finder sted i: 

Gribskov kommunes Administrative og Sundhedsfaglige hus (GKAS)  

Sundhedsplejens konsultationslokaler  

Østergade 62 

3200 Helsinge