Drikkevand og grundvand

Drikkevandet i Gribskov Kommune leveres af 15 private vandværker. Desuden findes en række private brønde og boringer

Har du problemer eller spørgsmål om din vandkvalitet, skal du altid først rette henvendelse til dit vandværk.

Vandets Dag 22. marts 2022 besøg et vandværk

Drikkevand på tværs

Find dit vandværk

Vandværker og drikkevandets kvalitet

Private brønde og boringer

Planer og råd