Lokalplanlægning

Her på siden kan du læse om lokalplanlægning i Gribskov Kommune, og finde links til kommunens lokalplanportal. Herudover kan du finde overordnet information om hvad en lokalplan er og hvordan du kan søge om en?

Tilgå lokalplanportalen for Gribskov kommune

Hvad er en Lokalplan?

En lokalplan bestemmer hvordan et område må anvendes og indrettes. Det er et juridisk bindende dokument, der kun kan regulere den fremtidige anvendelse og bebyggelse af et område. Eksisterende lovlig anvendelse og bebyggelse kan fortsætte.

En lokalplan kan for eksempel bestemme:

  • Hvad området og bygninger må bruges til.
  • Hvordan bygninger, veje og stier må placeres og udformes.
  • Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes.
  • Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige.

Et vigtigt formål med en lokalplan er at give borgere og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.

Læs meget mere om lokalplaner og lokalplanpligten her

Ansøg om lokalplan

Om et byggeri kræver en lokalplan afhænger af forskellige faktorer så som eksisterende plangrundlag, typen og omfanget af byggeri samt placering og andre ting. På vores lokalplanportal finder du al relevant information om ansøgningsprocessen, men tag hellere fat i administrationen før end senere, da en tidlig dialog er med til at sikre en effektiv og smidig sagsbehandling. Via linket finder du også vores vejledning til bygherre og rådgivere samt selve ansøgningsskemaet.

Læs meget mere om ansøgning af lokalplaner her

Planhierarkiet

Planhierarkiet i Danmark sikrer sammenhæng fra det helt overordnede statslige strategiske planlægningsniveau til det konkrete lokale område. Staten fastlægger overordnede rammer for hele landet i Landsplanredegørelse og Landsplandirektiver. Kommuneplanen udarbejdes i overensstemmelse med landsplanlægning. 

  1. Øverst finder vi landsplandirektiver udstykket af Staten, hvor man finder Fingerplanen gældende for Gribskov Kommune, som led i udviklingen af Hovedstadsregionen.
  2. Herunder finder man Regionale planer som for eksempel Råstofplaner.
  3. Herefter kommer Kommuneplanen. Kommuneplanen sætter rammerne for den overordnede planlægning, og sikrer hensyn på tværs af bl.a. kultur bevaring og naturbeskyttelse.
  4. Sidst inden en egentlig byggetilladelse, kommer lokalplanen. Lokalplanen sikrer at hensyn og krav i ovenstående planer indarbejdes og overholdes lokalt, samt udstykker rammerne omkring et nyt byggeri. Lokalplanernes formål er at fremtidssikre byggeriet, indarbejde byggeri i det nære miljø samt skabe rammerne for dialog.