Bisidder og partsrepræsentant

Når du har en sag i kommunen, har du ret til en bisidder eller en partsrepræsentant. Her kan du læse hvad det betyder for dig.

Når du har en sag i kommunen, har du ret til en bisidder eller en partsrepræsentant. Der er stor forskel på de to muligheder.

Når du skal til samtale i kommunen, for eksempel hvis du søger om økonomisk hjælp, skal til opfølgningssamtale i din sag eller deltage i et møde i kommunens Rehabiliteringsteam, har du ret til at tage en bisidder med til samtalerne. Det er en god idé på forhånd at orientere sagsbehandleren om, at du har en bisidder med.

Hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig og din sag i kommunen og dermed handle på dine vegne, har du ret til at få en partsrepræsentant. Det kan eksempelvis være at deltage i møder – også uden du selv er til stede - eller få aktindsigt i din sag. Hvis du har overgivet dine rettigheder til en partsrepræsentant, er det bedst at lave en skriftlig fuldmagt, så det fremgår tydeligt, hvilke rettigheder du har overgivet og kommunen eventuelt kan få en kopi, hvis de har brug for det.
Der er situationer, hvor du ikke kan få din partsrepræsentant til at deltage i et møde uden dig.

En bisidder er din støtte og kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle. Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet.
Du vælger selv din bisidder. Det kan eksempelvis være et familiemedlem eller en god ven, som du har tillid til.

En partsrepræsentant tager sig af dine interesser i din sag i kommunen. Vedkommende kan være til stede i møder, uden at du selv er med. Kommunen kan dog i nogle tilfælde kræve, at du selv medvirker, eksempelvis hvis kommunen beder dig om at gå til undersøgelse hos din læge for at få en lægeattest til brug for din sag, eller hvis din sag skal behandles på et møde, hvor du skal møde personligt. Det kan også være, når du søger om at få pas.
Du vælger selv din partsrepræsentant, eksempelvis én fra din fagforening, en advokat eller en anden, som du har tillid til.

Der er nogle få situationer, hvor du kan blive nægtet en bisidder eller en partsrepræsentant. Men der skal være meget tungtvejende grunde. Hvis du er utilfreds med nægtelsen, kan du klage til ledelsen eller politikerne i kommunen, eller i særlige tilfælde til Ankestyrelsen.

Du kan læse mere i Ankestyrelsens nyhedsbrev om din ret til en partsrepræsentant. Samme sted kan du læse mere om bisiddere og fremtidsfuldmagter.

Ved at klikke på linket herunder, kommer du ind på Ankestyrelsens nyhedsbrev

Ankestyrelsens nyhedsbrev