Ungeindsatsen Gribskov Kommune

Hvis du er ung mellem 14 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller job, eller hvis du på grund af personlige eller sociale årsager har brug for støtte fra kommunen - også støtte til at fastholde en uddannelse eller et job - kan du få hjælp fra kommunens ungeindsats. Uanset, hvor du henvender dig i kommunen, bliver du guidet derhen, hvor du kan få den rigtige hjælp.

Ungeindsatsen er en del af Center for Job og Unge. Du kan kontakte Ungeindsatsen ved at ringe til Gribskov Kommune på 7249 6000

Ungeindsatsen er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge under 30 år får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller kommer i job.

Ungeindsatsen tager udgangspunkt i Lov om Kommunal Ungeindsats. Ungeindsatsen indebærer, at samarbejdet omkring unge 14-30-årige styrkes på tværs af Skoleområdet, Børn og Familieområdet, Social og Sundhedsområdet, Uddannelsesvejledningen og Beskæftigelsesområdet.

Det betyder, at vi arbejder på tværs af fagområder om indsatser, som kan støtte den unge i at opnå de mål, der ved fælles hjælp sættes i den unges uddannelsesplan.

Uddannelsesvejledning

Hvis du endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en uddannelsesvejleder - Læs mere her
 

Åben anonym rådgivning

Et tilbud til børn, unge og forældre. Få en uforpligtende samtale med fagpersoner om de udfordringer, som børn og unge mellem 0 og 18 år kan have - Læs mere herEr du mellem 12-25 år, og har du brug for nogen at tale med?

Headspace

Nogen at tale med: Læs mere her

Girltalk

Denne side er et frirum til dig, der er pige mellem 12-24 år, og har brug for en at tale med - Læs mere her

UngeNetværket

Et rum for unge i Gribskov Kommune, hvor du har mulighed for at styrke dine ressourcer i mødet med andre unge - og tage den gode energi fra UngeNetværket med ud i livet -  Læs mere her

Er du barn eller ung, og har du akut brug for hjælp?

Kontakt dagvagten

Hjælp til forsørgelse - Kontanthjælp/Uddannelseshjælp

Du kan søge om hjælp til forsørgelse, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv. Hvis du vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp - Læs mere her

Fokus på unge og erhvervsuddannelser

I Gribskov Kommune har vi fokus på erhvervsuddannelserne – det sker gennem en række initiativer - Læs mere her