Turisme

Her finder du også en vejledning, hvis du søger om tilladelse til en Outdoor aktivitet.

ABC-Guide: Hvordan du søger tilladelse til din outdoor aktivitet

Denne guide, er skrevet til dig, som ønsker at afholde en aktivitet i den danske natur. Der er mange hensyn, der skal afvejes i forbindelse med at kunne give tilladelse til outdoor aktiviteter, og en tilladelse er derfor meget afhængig af, hvad der søges om.
Denne guide inddeler de outdoor aktiviteter du kan søge om i tre emner med udgangspunkt i den lovgivning, der skal benyttes af kommunerne eller andre myndigheder, til at give tilladelse, men også i forhold til tidsaspektet – dvs. i hvor lang tid din aktivitet løber over. Guiden er en slags introduktion, og er derfor ikke udtømmende, men skal betragtes som en indføring til emnet ”Tilladelse og outdoor aktivitet”.
I guiden gennemgås kortfattet: 
  • Dags- og weekendaktiviteter
  • Aktiviteter med vogne og telte
  • Permanente aktiviteter med eller uden bygninger

Guiden indeholder eksempler på outdoor aktiviteter og den tilknyttede ansøgningsproces. Endelig gives oversigt over relevant lovgivning og relevante links i forbindelse med ansøgninger om outdoor aktiviteter.

Du finder guiden her

 

Vil du besøge Gribskov Kommune som turist?

Det er VisitNordsjælland, som giver dig den bedste indgang til Gribskovs attraktioner som turist.

Gå til VisitNordsjællands hjemmeside