Råd, nævn og dialogfora

Byrådet udpeger ved deres konstituering repræsentanter og medlemmer til en lang række kommunale, regionale, statslige og andre råd, nævn og udvalg.