Vederlag for byråd

Byrådsmedlemmernes vederlag.

 Alle medlemmer af byrådet modtager vederlag for deres arbejde i Byrådet og Fagudvalg.

Byrådets vederlag

 Byrådsmedlemmernes vederlag for varetagelse af andre hverv.

Offentliggørelse af vederlag for varetagelse af andre hverv end byrådsarbejdet.
Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

 Offentliggørelse af vederlag (2023) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Vederlag offentliggøres ultimo marts 2024 

Navn

Hvervets betegnelse

Vederlag i kalenderåret 2023

Bent Hansen

Movia

57.396,87

Jannich Petersen

Gribskov Forsyning (næstformand)

Gribskov Spildevand (næstformand)

Gribskov Genbrug & Ressourcer (næstformand)

25.000 kr.

 

30.000 kr.

 

30.000 kr.

 

Lars Nielsen

Gribskov Forsyning

Gribskov Spildevand

Gribskov Genbrug & Ressourcer

10.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

Michael Hemming Nielsen

RAR (Regionale Arbejdsmarkedsråd)

10.964 kr.

Pernille Søndergaard

Gribskov Forsyning (Formand)

Gribskov Spildevand (Formand)

Gribskov Genbrug & Ressourcer (Formand)

Vestforbrænding

 

30.000 kr.

100.000 kr.

 100.000 kr.

 

23.195 kr.

Pia Foght

Bestyrelsesmedlem - Museum Nordsjælland

8.000 kr.

Offentliggørelse af vederlag (2022) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Vederlag offentliggøres ultimo marts 2022

 

Navn

Hvervets betegnelse

Vederlag i kalenderåret 2022

Bent Hansen

Bestyrelsesmedlem - Movia

 54.302,31 kr.

Pernille Søndergaard

Bestyrelsesformand - Gribskov Forsyning

 

Gribskov Spildevand

 

Gribskov Genbrug & Ressourcer

 

Bestyrelsesmedlem –

Vestforbrænding

 30.000 kr

 

100.000 kr.

 

50.000 kr.

 

 

23.195 kr.

Jannich Petersen

Næstformand - Gribskov Forsyning

Gribskov Spildevand

Gribskov Genbrug & Ressourcer

 

25.000 kr

30.000 kr.

15.000 kr.

 

Lars Nielsen

Gribskov Forsyning

Gribskov Spildevand

Gribskov Genbrug & Ressourcer

10.000 kr.

15.000 kr.

7.500 kr.

Pia Foght

Bestyrelsesmedlem - Museum Nordsjælland

8.000 kr.

Astrid Recinella

Medlem af vurderingsankenævnet

94.932 kr.

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2021) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Navn

Hvervets betegnelse

Vederlag i kalenderåret 2021

Birgit Roswall

GribVand – Bestyrelsesmedlem og

GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem

25.000 kr.

Bo Jul Nielsen

GribVand – Næstformand og

GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem

 

Vestforbrænding -  Bestyrelsesmedlem

62.000 kr.

 

 

23.195 kr.

Jannich Petersen

GribVand – Formand og

GribVand Spildevand - Formand

130.000 kr.

Jonna Præst

GribVand – Bestyrelsesmedlem og

GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem

25.000 kr.

Pernille Søndergaard

GribVand – Bestyrelsesmedlem og

GribVand Spildevand - Næstformand

40.000 kr.

Pia Foght

Bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjælland

8.000 kr.

Tonny Nalepa Jensen

Hegnsynsformand

 14.679 kr.

 

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2020) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

 

Navn Hvervets betegnelse Vederlag i kalenderåret 2020
Birgit Roswall

GribVand - Bestyrelsesmedlem og

GribVand Spildevand - Bestyrelsesmedlem

25.000 kr.
Bo Jul Nielsen

GribVand - Næstformand og

Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem

Vestforbrænding - Bestyrelsesmedlem

62.000 kr.

23.194,98 kr.

Jannich Petersen

GribVand - Formand og

GribVand Spildevand - Formand

130.000 kr.
Jonna Præst

GribVand - Bestyrelsesmedlem og

GribVand Spildevand - Bestyrelsesmedlem

25.000 kr.
Pernille Søndergaard

GribVand Bestyrelsesmedlem og

GribVand Spildevand - Næstformand

40.000 kr.
Pia Foght

Bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjælland

8.000 kr.
Tonny Nalepa Jensen

Hegnsynsformand

29.042 kr.

 

Vederlag for hverv 2019

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2019) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Oversigt over vederlag
Navn: Hvervets betegnelse Vederlag i kalenderåret 2019
Birgit Roswall GribVand – Bestyrelsesmedlem og
GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem
25.000 kr.
Bo Jul Nielsen GribVand – Næstformand og
GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem
62.000 kr.
Bo Jul Nielsen Vestforbrænding - Bestyrelsesmedlem 23.194,98 kr.
Pernille Søndergaard GribVand – Bestyrelsesmedlem og
GribVand Spildevand - Næstformand
40.000 kr.
Jonna Præst GribVand – Bestyrelsesmedlem og
GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem
25.000 kr.
Jannich Petersen GribVand – Formand og
GribVand Spildevand - Formand
107.500 kr.
Pia Foght Bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjælland 8.000 kr.
Tonny Nalepa Jensen Hegnsynsformand 11.113 kr.

Vederlag for hverv 2018

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2018) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Oversigt over vederlag
Navn:  Hvervets betegnelse  Vederlag i kalenderåret 2018 
Bo Jul Nielsen Gribvand - Formand 30.000 kr.
Bo Jul Nielsen  Gribvand Spildevand - Formand 100.000 kr.
Bo Jul Nielsen  Vestforbrænding - Bestyrelsesmedlem 22.879 kr.
Pernille Søndergaard Gribvand - Bestyrelsesmedlem 30.000 kr.
Pernille Søndergaard  Gribvand Spildevand - Næstformand 40.000 kr.
Birgit Roswall  Gribvand - Bestyrelsesmedlem 10.000 kr.
Birgit Roswall  Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem 15.000 kr.
Jonna Præst  Gribvand  - Bestyrelsesmedlem 10.0000 kr.
Jonna Præst  Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem 15.000 kr.
Anders Gerner Frost  Gribvand - Formand frem til marts 2018 6.875 kr.
Jannich Petersen  GribVand - Næstformand
Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem
40.000 kr.

Vederlag for hverv 2017

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2017) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn:  Hvervets betegnelse Vederlag i kalenderåret 2017 / bemærkninger 
Birgit Roswall GribVand og Gribspildevand 25.000 kr.
Birgit Roswall  Museum Nordsjælland 8000 kr.
Jonna Præst Gribspildevandsbestyrelse 11.250 kr.
Anders Gerner Frost GribVand og GribSpildevand 10.000 kr.
Jannich Petersen GribVand A/S formand  30.000 kr.
Jannich Petersen Gribvand Spildevand A/S formand  100.000 kr
Jannich Petersen Vestforbrænding (arbejdsudvalget)  62.388 kr.
Lone Møller Gribskov Produktionsskole næstformand 10.000 kr.
Kim Valentin KL’s Børne- og Kulturudvalg  30.000 kr.
Kim Valentin  Formandskab i LOF Danmark 52.000 kr.
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S  bestyrelsesmedlem 15.000 kr.

Vederlag for hverv 2016

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2016) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn:  Hvervets betegnelse:  Vederlag i kalenderåret 2016 / bemærkninger 
Betina Sølver Hansen Museum Nordsjælland
bestyrelsesmedlem
8.000 kr.
Udtrådt den 31 december 2016
Lone Møller  Gribskov Produktionsskole næstformand i bestyrelsen  10.000 kr.
Jannich Petersen GribVand A/S, formand 30.000 kr
Jannich Petersen  Gribvand Spildevand A/S, formand 100.000 kr
Jannich Petersen  Vestforbrænding (arbejdsudvalget ) 62.388 kr
Jonna Præst Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand A/S bestyrelsesmedlem 10.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem 
15.000 kr.
Kim Valentin KL's Børne- og Kulturudvalg 30.000 kr.
Kim Valentin Formandskab i LOF Danmark 50.000 kr.
gældende fra tiltrædelsen 25. april 2015
Kim Valentin Gribskov Erhvervscenter bestyrelsen 10.000 kr.
Udtrådt 14. november 2016
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S bestyrelsesmedlem 15.000 kr.

Ønske om åbenhed

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Reglen omfatter også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration. 

Vederlag for hverv 2015

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2015) - byrådspolitikere
Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2015 / bemærkninger 
Betina Sølver Hansen Museum Nordsjælland
bestyrelsesmedlem
8.000 kr.
Anders Gerner Frost Erhvervcenterets bestyrelse 12.000 kr.
Lone Møller Gribskov Produktionsskole 
næstformand i bestyrelsen
10.000 kr.
Jannich Petersen GribVand A/S, formand 30.000 kr
Jannich Petersen Gribvand Spildevand A/S, formand 100.000 kr
Jannich Petersen  Vestforbrænding ( arbejdsudvalget ) 61,948 kr
Jonna Præst Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand A/S
bestyrelsesmedlem
10.000 kr.
Birgit Roswall  Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Kim Valentin KL's Børne- og Kulturudvalg 30.000 kr.
Kim Valentin Formandskab i LOF Danmark 50.000 kr. gældende fra tiltrædelsen 25. april 2015
Kim Valentin  Gribskov Erhvervscenter bestyrelsen 10.000 kr
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr

Ønske om åbenhed

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Reglen omfatter også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration. 

Vederlag for hverv 2014

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.02.2014 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2014) - byrådspolitikere
Navn:  Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2014 / bemærkninger 
Betina Sølver Hansen Museum Nordsjælland
bestyrelsesmedlem
8.000 kr.
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Flemming Møller Gribvand A/S 
næstformand i bestyrelsen
40.000 kr.
Lone Møller Gribskov Produktionsskole 
næstformand i bestyrelsen
10.000 kr.
Jannich Petersen Gribvand A/S
bestyrelsesformand
30.000 kr.
Jannich Petersen  Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesformand
100.000 kr.
Jannich Petersen  I/S Vestforbrændning
bestyrelsesmedlem
arbejdsudvalget
30.870 kr. 
Jonna Præst Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand A/S
bestyrelsesmedlem
10.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Kim Valentin KL's Børne- og Kulturudvalg 30.000 kr.

Ønske om åbenhed

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Reglen omfatter også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration. 

2013

Offentliggørelse af vederlag (2013) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2013 / bemærkninger
Jannich Petersen Vestforbrænding arbejdsudvalget  61.489,00 
Flemming Møller   Grib Vand A/S (best.fmd.) 97.000,00
Birgit Roswall  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Bo Jul Nielsen  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Cannot Kroner  Gribskov Gymnasium (best.medlem)  2.295,00
Jørgen Simonsen  Gribskov Produktionsskole  20.000,00

Offentliggørelse af vederlag (2013) - kommunal ansatte

Kommunalt ansattes oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2013 / bemærkninger
Andreas Elkjær, Ungechef  Bestyrelsesmedlem Gribskov Gymnasium  3990

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.02.2014 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg.

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen, som det fremgår omfatter reglen også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration.

2012

Offentliggørelse af vederlag (2012) - Byrådspolitikere

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1.11.2010 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen, som det fremgår omfatter reglen også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration.

Offentliggørelse af vederlag (2012) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2012 / bemærkninger
Jannich Petersen Vestforbrænding arbejdsudvalget  60.698,00
Flemming Møller   Grib Vand A/S (best.fmd.) 97.000,00
Birgit Roswall  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Bo Jul Nielsen Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Cannot Kroner

Gribskov Gymnasium (best.medlem)

Movia's Repræsentantskab (suppleant) 

6.000,00

1.460,00
 

2011

Offentliggørelse af vederlag (2011) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2011 / bemærkninger
Jannich Petersen

KKR næstfmd.

KL repræsentantskabet

Vestforbrænding arbejdsudvalget

60.981,00

1.540,00

60.698,00

Flemming Møller   Grib Vand A/S (best.fmd.) 95.000,00
Birgit Roswall  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Bo Jul Nielsen  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Cannot Kroner 

Gribskov Gymnasium (best.medlem)

Movia's Repræsentantskab (suppleant) 

6.000,00

1.460,00

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1.11.2010 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen, som det fremgår omfatter reglen også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration.