Oprensning af Orebjergrenden med sideløb og Kjøvsrenden

Kort over Orebjergrendens forløb

Tidsplan mm. for rydning og oprensning af Orebjergrenden hovedløb, sideløb og Kjøvsrenden:

I uge 42 vil entreprenøren påbegynde rydning af træer og buske langs vandløbene. Rydning af træer og buske er nødvendigt for gennemkørsel med entreprenørens gravemaskine. Der ryddes KUN træer og buske der, hvor entreprenøren skal oprense vandløbene, og hvor det er nødvendigt for gennemkørsel – se ”kørselskort".

Entreprenøren vil om muligt lade alle større træer blive stående, hvis oprensning af vandløbene kan ske udenom. Det er til enhver tid entreprenørens vurdering, der vægtes højest, når beslutninger om rydninger skal træffes.

I uge 43 vil entreprenøren påbegynde oprensning af vandløbene.

Det oprensede materiale vil fortrinsvis blive lagt på samme side, som der bliver kørt. I særlige situationen kan materialet blive lagt på modsatte side.

Ved særlige omstændigheder angående gennemkørsel og oprensning fra borgeres ejendomme vil borgerne få en personlig henvendelse om konkrete problematikker.

Husk at der stadig er et krav til et arbejdsbælte på 5 meter på begge sider af vandløbene. Genstande af blivende art kan kræves fjernet eller kan blive fjernet uden erstatning ved evt. kommende oprensninger.

Kommunen takker på forhånd for den hensyntagen fra borgerne, som projektet vil kræve, og ser frem til, at oprensningen er overstået, så vandløbene kan aflede vandet i henhold til regulativet og blandt andet. minimere oversvømmelser.

Orebjergrende 2021 - kørselskort

Kontakt

Vandafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen

Relateret indhold