Handicaprådet

Siden 1. april 2006 har det været lovpligtigt for kommunerne at oprette handicapråd.

De lokale handicapråd i kommunerne er rådgivende og rådgiver bredt om handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet skal desuden høres om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet i Gribskov Kommune består af fire repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer og fire repræsentanter udpeget af Byrådet, heraf to politikere og to embedsmænd.

Handicaprådet arbejder efter et sæt vedtægter og en forretningsorden.

Dagsordener og referater

Handicapprisen

Handicaprådets årsberetning 2022

Medlemmer 2022-2025

Udpeget af Byrådet den 9. december 2022. Konstituerende møde 17.01.2022.

Formand

  • Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

Næstformand

  • Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Medlemmer

  • Annelise Hansen (DH Gribskov)
  • Kim Thonsgaard (Gribskov Kommunes Byråd)
  • Morten Dahlberg (Gribskov Kommunes Byråd)
  • Agnete Mortensen (Gribskov Kommune)
  • Trine Heiselberg Halberstadt  (Gribskov Kommune)

Kontakt til Handicaprådet

Sarah-Louise Thilgreen, ansvarlig for sekretariatsbetjening af Handicaprådet

Tlf.: 7249 6000, Mail:gribskov@gribskov.dk

Post og mail tilføjes att: Handicaprådet