Strategier og politikker

Gribskov Kommune har en række politikker og strategier. Du kan se dem herunder, fordelt på område.

Byer, Ejendomme og Erhverv

Strategier og planer for området

Kommuneplan 2021-2033 (2021)

Gribskov Kommunes lokalplanmodul

 

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune. Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder:

PDF Servicebeskrivelse - socialpædagogisk støtte.pdf

PDF Servicebeskrivelse - borgere i botilbud.pdf

PDF Servicebeskrivelse - borgere på midlertidigt ophold.pdf

PDF Servicebeskrivelse - borgere på plejecentre.pdf

PDF Servicebeskrivelse - madservice.pdf

PDF Servicebeskrivelse - træning og rehabilitering.pdf

PDF Servicebeskrivelse for misbrugsbehandling.pdf

PDF Servicebeskrivelse Sygepleje del 1.pdf

PDF Servicebeskrivelse Sygepleje del 2.pdf

PDF Servicebeskrivelse for borgere med demens på dagcenter.pdf

PDF Personlig pleje - Almindelig fodpleje.pdf

PDF Rehabilitering Servicelovens §83a.pdf

PDF Kvalitetsstandard for personlig pleje.pdf

PDF Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.pdf

Øvrige kvalitetsstandarder:

PDF Bilag til Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - kontant tilskud til ansættelse af hjælper.pdf

PDF Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.pdf

PDF Kvalitetsstandard for befordring efter Servicelovens §117.pdf

PDF Kvalitetsstandard for befordring til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.pdf+.pdf

PDF Kvalitetsstandard for befordring til specialundervisning og USB.pdf

PDF Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - p95.pdf

PDF Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - p96.pdf

PDF Kvalitetsstandard for forbrugsgoder.pdf

PDF Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.pdf

PDF Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.pdf

PDF Kvalitetsstandard for ledsageordning.pdf

PDF Kvalitetsstandard for merudgifter til børn (§41).pdf

PDF Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen.pdf

PDF Kvalitetsstandard for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).pdf

PDF Kvalitetsstandard for støtte-kontaktperson ordning.pdf

PDF Kvalitetsstandard for sygeplejestuderende.pdf

PDF Kvalitetsstandard for elever på social og sundhedsuddannelserne.pdf

PDF Kvalitetsstandard for pasning af kæledyr.pdf

PDF Kvalitetsstandard for førindflytningsbesøg.pdf

PDF Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler.pdf

PDF Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer.pdf

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis (PDF)