Gartnerdrift

Kommunen ønsker at præsentere sig med velholdte grønne arealer til glæde for både faste borgere og turister.

Gribskov Kommune bor der hele året ca. 41.000 indbyggere, men hvert sommerhalvår fordobles dette antal af vores sommerhusgæster, og indbyggerantallet går fra ca. 41.000-80.000.
Vi er den største kommune i Nordsjælland målt på km2. Indenfor vores 28.000 ha. findes en lang række grønne og grå arealer, som kommunen plejer og vedligeholder. Kommunens grønne og grå arealer er vores ansigt ud ad til, og kvalitet i pleje og vedligehold af arealerne er derfor en høj prioritet. Vi ønsker, at vores faste borgere, der hver dag befinder sig på – eller med udsigt til arealerne, kan nyde en hverdag i en velholdt kommune. Ligeledes ønsker vi, at det store antal årlige turister, der hvert år tager på ferie i kommunen, møder en kommune, hvor de offentlige arealer er med at skabe et imødekommende og positivt helhedsindtryk.

Gribskov Kommune har i 2021 indgået en aftale med Forstas om pleje og vedligehold af kommunens arealer.

Infofolder om gartnerdrift til print

 

Plan over ydelser

For at sikre jer den forventede service og at de aftalte ydelser overholdes, har vi lavet nærværende pleje- og vedligeholdelsesplan. Kontrakten indeholder forskellige områder. For hvert område beskrives, hvilke aktiviteter der udføres.

Kort over plejeelementerne kan findes på Gribskov Kommunes hjemmeside:

Gå til kort

Faste belægninger

Pleje: Fejes og renholdes fire gange årligt. Ukrudtsbekæmpes seks gange årligt.

Udførelse: Plejen forgår over syv gange i perioden marts-november.

Løse belægninger

Pleje: Renholdes for affald fire gange årligt. Ukrudtsbekæmpes seks gange årligt.

Udførelse: Pleje foregår over syv gange i perioden marts-november.

Sandkasser og faldunderlag

Pleje: Løsnes én gang årligt. Renholdes for ukrudt og affald fire gange årligt

Udførelse: Løsningen af faldunderlaget foregår i foråret. Renholdelse foregår i perioden april-oktober.

Rosenbede

Pleje: Beskæres én gang årligt. Gødes én gang årligt. Bedene vandes og luges således at staudernes vækst og fremtoning ikke hæmmes.

Udførelse: Beskæres og gødes i foråret. 

Staudebede

Pleje: Beskæres én gang årligt. Gødes én gang årligt. Bedene vandes og luges således at staudernes vækst og fremtoning ikke hæmmes.

Udførelse: Beskæres og gødes i foråret. 

Blomsterkummer

Pleje: Omplantes tre gange årligt med sæsonens blomster og planter. Vandes efter behov

Udførelse: Omplantes i marts, juni og oktober.

Pur og hæk

Pleje: Klippes to gange årligt. Der ukrudtsbekæmpes så væksten ikke hæmmes.

Udførelse: Klippes før midsommer og i sensommeren. 

Fritvoksende hæk og levende hegn

Pleje: Fritrumsbeskæres én gang årligt

Udførelse: Beskæringen foregår i sensommeren. 

Bunddækkende buske

Pleje: Beskæres én gang årligt.

Udførelse: Beskæres i det tidlige forår. 

Buske

Pleje: Beskæres én gang årligt. Der ukrudtsbekæmpes, så væksten ikke hæmmes.

Udførelse: Beskæres i det tidlige forår. 

Krat, træer og skov

Pleje: Fritrumsbeskæres én gang årligt.

Udførelse: Beskæringen foregår i sensommeren. 

Brugsplæne

Pleje: Græsset må ikke overstige 8 cm.

Udførelse: Græsset klippes i vækstsæsonen. Vejledende med 7-10 dages mellemrum. 

Græsflade

Pleje: Græsset klippes 15 gange i vækstsæsonen

Udførelse: Græsset klippes hver 2. uge i perioden april-oktober. 

Fælledgræs

Pleje: Græsset klippes 2 gange i 10 cm højde

Udførelse: Græsset klippes forår og sensommer.

Naturgræs

Pleje: Græsset klippes én gang årligt

Udførelse: Græsset klippes i sensommeren. 

Trådflethegn

Pleje: Trådflethegn friholdes for ukrudt én gang årligt.

Udførelse: Friholdelsen forgår i løbet af sommeren. 

 

By - og centerområder

Faste belægninger

Fejes og renholdes for affald og blade fire gange årligt. Der ukrudts-bekæmpes seks gange årligt.

Bunddækkende buske

 

Beskæres af hensyn til vækstform og foryngelse én gang årligt i det tidlige forår.

Træer

Fritrums-beskæres én gang årligt i efteråret.


Løse belægninger


Renholdes for affald og urenheder fire gange årligt og ukrudts-bekæmpes seks gane årligt.

 

Parkområder

Buske og busketter

Beskæres én gang årligt i vinteren. Ukrudtsbekæmpes så væksten ikke hæmmes.

Træer

Fritrumsbeskæres én gang årligt i efteråret.


Brugsplæne

Klippes således at græssets højde ikke overstiger 8 cm.

Staudebede

Beskæres og gødes én gang årligt i foråret. Bedene vandes og luges således at staudernes vækst og fremtoning ikke hæmmes.

Faste belægninger

Fejes og renholdes for affald og blade fire gange årligt. Der ukrudts-bekæmpes seks gange årligt.

Løse belægninger

Renholdes for affald og urenheder fire gange årligt og ukrudts-bekæmpes seks gane årligt.

Hække og pur

Klippes to gange årligt. Én gang før midsommer og én gang i sen-sommeren. Der ukrudtsbe-kæmpes så væksten ikke hæmmes.

 

 


Skoler og institutioner

Faste belægninger

Fejes og renholdes for affald og blade fire gange årligt. Der ukrudts-bekæmpes seks gange årligt.

Fælledgræs

Fælledgræs slås to gange årligt i sommer og efterår. Naturgræs slås én gang årligt i efteråret.

Faldunderlag og sandkasser

Løsnes én gang årligt og renholdes for ukrudt og affald fire gange årligt.

Græsflade

Græsset klippes 15 gange årligt med 14 dages mellemrum i vækstsæsonen.

Trådflethegn

Renholdes for ukrudt én gang årligt.


Yderområder

Skov og krat

Fritrumsbeskæres én gang årligt i efteråret.

Levende hegn og fritvoksende hæk

Levende hegn og fritvoksende hække beskæres én gang årligt i efteråret.

Trådflethegn

Renholdes for ukrudt én gang årligt.

Fælledgræs

Fælledgræs slås to gange årligt i sommer og efterår.

Løse belægninger

Renholdes for affald og urenheder fire gange årligt og ukrudtsbekæmpes seks gane årligt.

Buske og busketter

Beskæres én gang årligt i vinteren. Ukrudtsbekæmpes så væksten ikke hæmmes.

Krat

Fritrumsbeskæres én gang årligt i efteråret.

Naturgræs

Naturgræs slås én gang årligt i efteråret

 

 

Kontakt

Vejafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen