Politiske udvalg

De stående udvalg i Gribskov Kommune er vedtaget af Byrådet og fremgår af kommunens styrelsesvedtægt.

Byrådet kan desuden nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at være rådgivende eller forberedende udvalg.