Det særlige ved Gribskov

Gribskov har mange kvaliteter, men særligt fire ting kendetegner os: Fællesskaber, Natur, Virkelyst og Turisme

Vores fortælling: Vores Gribskov

 • Formet af natur

  Ren luft og lys, mangfoldige skove, søer og strande. Gribskov kendes først og fremmest på naturen. Vi har det hele, og vi bruger naturen til alt fra ro og fordybelse til udflugter og oplevelser. Vi passer godt på vores natur, for den skal blive ved med at forme os generation efter generation.

 • Drevet af virkelyst

  Historiens vingesus fornemmes overalt her. Skabertrang og virkelyst er en del af vores identitet. Gennem tiderne har kunstnere, håndværkere, fiskere, landmænd og mange flere slået sig ned og sat deres præg på Gribskov. Og det gør de stadig. Modige iværksættere kommer til, og erhvervslivet blomstrer. Her er inspiration. Vi er et dynamisk åndehul.

 • Næret af turisme

  Kulturperler er et af vores kendetegn. Vi huser indgangen til Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som går gennem Esrums Kloster og munkenes historiske urtehaver. Vi har unikke museer og masser af oplevelser langs vores smukke kyst og i vores små kystbyer, der ligger som perler på en snor med indbydende sandstrande fra Gilleleje til Tisvilde. Ja, vi holder selv ferie her. Derfor har vi et særligt fællesskab med de mange turister, der besøger os.

 • Bundet sammen af fællesskaber

  Fællesskaber er vores hemmelige ingrediens – det som ikke kan forklares med ord. Vores landsbyer er et godt eksempel. Her er ikke to ens, men de bygger på ildsjæle og fællesskaber, der sammen skaber noget helt særligt. Alt er muligt her hos os. Naturen får folk til at komme. Kulturen får dem til at blive, og vi i Gribskov går sammen mod endnu flere fællesskaber.

Kernefortællingen er vores vision, og den fortæller om de unikke kvaliteter, der er ved at bo, drive virksomhed og besøge os i Gribskov. Det er en vision, der er lavet i samarbejde mellem politikere, borgere, frivillige, erhvervsliv, kulturinstitutioner og andre ildsjæle, og den gælder for hele området Gribskov. Visionen rækker bredere end Gribskov Kommune som arbejdsplads, og det er vores opgave at være med til at omsætte og understøtte den.

 

 

Vores ambitioner

For at give fortællingen liv har byrådet vedtaget fire ambitioner, der sætter retningen for arbejdet med at omsætte Gribskovs største styrker og potentialer. Derfor skal vi nu i gang med at udfolde visionen og opfylde ambitionerne: 

 

Grønne Gribskov med naturen i centrum

I Gribskov er vi formet af naturen. Vi ønsker at give plads til naturen i alle dele af livet og plads til, at vores unikke natur kan trives og bevares. Vi vil satse på naturen. Fordi vi tror på, at Gribskovs natur er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv, til at inspirere virkelysten og til at udvikle alle erhverv.

 

Levende lokalsamfund i hele Gribskov

I Gribskov er vi rige på små, levende, lokale samfund. Vi vil styrke de enkelte lokalsamfunds unikke kendetegn og fremme nærdemokrati og nære fællesskaber til gavn for det gode liv i alle aldre og som tiltrækningskraft for nye borgere. Vi tror på udvikling af vores lokale fællesskaber - for eksempel gennem idrætten.

 

Gribskov på verdenskortet

Turisme er en del af Gribskovs DNA. Vores smukke kystbyer, natur og levende lokalsamfund tiltrækker mange turister. Vi skal fortsat være et foretrukket åndehul for besøgende i balance med hverdagslivet. Men vi tænker også større - meget større. Vi ønsker at skabe kulturoplevelser i verdensklasse, som turister vil rejse efter.

 

 

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er

Vi drager omsorg, hvor der er behov og tilbyder hjælp, når det er nødvendigt. Vi lytter til borgernes behov og ser på løsningsmuligheder sammen. Vi skaber enkelthed i mødet mellem borgere og kommune.

Quiz: Lær Gribskov at kende

Lidt mere af det meste...

Gribskov Kommune har lidt mere af det meste. Lidt mere strand, lidt mere skov, lidt flere sportsfaciliteter, lidt sjovere boformer, lidt mere hygge på torvet, lidt friskere madvarer og lidt flere fællesskaber.

I denne quiz kan du lære os lidt bedre at kende.