Spørgetid og video af byrådsmøder

Her kan du læse om spørgetid i forbindelse med byrådsmøder og om video af byrådsmøderne.

 • Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
 • Dagsordnen for byrådsmøder bliver offentligt tilgængelig fire hverdage forud for byrådsmødet. Dagsorden i papirudgave vil foreligge til mødet.
 • Byrådsmøder starter kl. 19.
 • Byrådets møde afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge.

Se dagsordener og referater.

Se datoer for næste byrådsmøde i mødekalenderen

 

Video

Byrådets møder sendes direkte på video. Her kan du også se tidligere byrådsmøder. Det betyder, at også spørgsmål fra publikum sendes på video via hjemmesiden og facebook.

Se video af byrådsmøderne

Se video af byrådsmøder på facebook

Når vi optager video behandler vi personoplysninger, læs mere her

 

Må andre tage billeder eller optage video?

Som udgangspunkt, nej.

Mødeoffentlighed giver ikke adgang til at filme byrådsmødet. Offentligheden sikres ved hjælp af streaming, men ud over streaming må hverken private personer eller journalister filme eller tage billeder under byrådsmøder.

Borgmesteren kan give tilladelse til at filme eller tage billeder på en konkret og begrundet forespørgsel i forbindelse med en særlig anledning som for eksempel hædringer og prisuddelinger

Overstående gælder af hensyn til god ro og orden under mødet og af hensyn til borgernes data.

 

Spørgetid

Du kan stille spørgsmål til Byrådet, i forbindelse med spørgetid, forud for Byrådets ordinære møder.

Regler for byrådets spørgetid

Vedtaget af Byrådet 12. marts 2018

 1. Forud for behandlingen af første punkt på dagsordenen for hvert ordinært offentligt møde i Byrådet afsættes en spørgetid på maksimalt 60 minutters længde.
 2. Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer at afgøre tvivl i forbindelse med spørgetiden. Er et medlem af Byrådet utilfreds med borgmesterens afgørelse af tvivl, kan dette medlem efter dagsordenens afslutning forlange, at omhandlede tvivlsspørgsmål optages til endelig afgørelse i førstkommende møde i Byrådet. Indtil Byrådets endelige afgørelse af tvivl foreligger, er borgmesterens tolkning gældende.
 3. Spørgsmål kan stilles af enhver borger, grundejer eller erhvervsdrivende i Gribskov Kommune. Spørgsmål kan stilles enten skriftligt eller mundtligt og kan stiles til Byrådet. Skriftlige spørgsmål skal være indsendt 8 dage før et byrådsmøde. Stilles spørgsmålet til Byrådet afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet. Normalt besvares spørgsmålet dog af udvalgsformænd.
 4. Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på ét minut og besvares på to minutter. Herudover kan gives kort replik og duplik samt korte supplerende udtalelser fra medlemmer af Byrådet. Hver spørger kan maximum stille 3 spørgsmål.
 5. Spørgsmål skal have relation til kommunens forhold og bør være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmålet må ikke have relation til sager, der er optaget på dagsordenen for det pågældende byrådsmøde. Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, henvises hertil. Den borger, der stillede spørgsmål, og som skal modtage det skriftlige svar, skal oplyse sine kontaktoplysninger til administrationen, inden borgeren forlader spørgetiden.
 6. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse under næste spørgetid.
 7. Spørgsmål, der rummer sigtelser eller angreb, afvises.
 8. Spørgetiden suspenderes i en periode af tre måneder før et byråds funktionsperiode udløber og én måned efter et byråds tiltræden efter et valg.

 

Behandling af personoplysninger

Hvis du skal modtage skriftligt svar på dit spørgsmål, skal vi have dine kontaktoplysninger.

Du kan læse om hvordan vi håndterer personoplysninger her

Har du et spørgsmål til Byrådet?

Du kan vælge at sende dit spørgsmål skriftligt. Det skal du gøre 8 dage før et ordinært byrådsmøde til Borgmesteren på benha@gribskov.dk

Læs mere om spørgetid