Spørgetid og video af byrådsmøder

Her kan du læse om spørgetid i forbindelse med byrådsmøder og om video af byrådsmøderne.

Praktisk info om byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.

Dagsordnen for byrådsmøder bliver offentligt tilgængelig fire hverdage forud for byrådsmødet. Dagsorden i papirudgave vil foreligge til mødet. Se Dagsordener og referater.

Byrådsmøder starter kl. 19.

Se datoer for næste byrådsmøde i mødekalenderen

Byrådets møde afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge.

 

Video

Byrådets møder sendes direkte på video. Her kan du også se tidligere byrådsmøder. Det betyder, at også spørgsmål fra publikum sendes på video via hjemmesiden og facebook.

Se video af byrådsmøderne

Se video af byrådsmøder på facebook

 

Spørgetid

Det er igen muligt at stille spørgsmål til Byrådet, i forbindelse med spørgetid, forud for Byrådets ordinære møder.

Vi skal stadigvæk passe på hinanden, så overhold venligst Sundhedsstyrelsens råd om smitteforebyggelse.

 

Regler for byrådets spørgetid

Vedtaget af Byrådet 12. marts 2018

  1. Forud for behandlingen af første punkt på dagsordenen for hvert ordinært offentligt møde i Byrådet afsættes en spørgetid på maksimalt 60 minutters længde.
  2. Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer at afgøre tvivl i forbindelse med spørgetiden. Er et medlem af Byrådet utilfreds med borgmesterens afgørelse af tvivl, kan dette medlem efter dagsordenens afslutning forlange, at omhandlede tvivlsspørgsmål optages til endelig afgørelse i førstkommende møde i Byrådet. Indtil Byrådets endelige afgørelse af tvivl foreligger, er borgmesterens tolkning gældende.
  3. Spørgsmål kan stilles af enhver borger, grundejer eller erhvervsdrivende i Gribskov Kommune. Spørgsmål kan stilles enten skriftligt eller mundtligt og kan stiles til Byrådet. Skriftlige spørgsmål skal være indsendt 8 dage før et byrådsmøde. Stilles spørgsmålet til Byrådet afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet. Normalt besvares spørgsmålet dog af udvalgsformænd.
  4. Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på ét minut og besvares på to minutter. Herudover kan gives kort replik og duplik samt korte supplerende udtalelser fra medlemmer af Byrådet. Hver spørger kan maximum stille 3 spørgsmål.
  5. Spørgsmål skal have relation til kommunens forhold og bør være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmålet må ikke have relation til sager, der er optaget på dagsordenen for det pågældende byrådsmøde. Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, henvises hertil. Den borger, der stillede spørgsmål, og som skal modtage det skriftlige svar, skal oplyse sine kontaktoplysninger til administrationen, inden borgeren forlader spørgetiden.
  6. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse under næste spørgetid.
  7. Spørgsmål, der rummer sigtelser eller angreb, afvises.
  8. Spørgetiden suspenderes i en periode af tre måneder før et byråds funktionsperiode udløber og én måned efter et byråds tiltræden efter et valg.