Optagelse af samtaler

Det er Gribskov Kommunes politik, at en borger som udgangspunkt gerne må lyd- eller billedoptage sine telefonsamtaler eller møder med kommunens medarbejdere.

Ønsker en borger at optage en samtale med en medarbejder, skal borgeren informere om dette inden optagelsen finder sted. Offentliggørelse af lyd- og billedoptagelser må kun ske med de involveredes samtykke.

Gribskov Kommunes accept af optagelser indebærer ikke, at der er givet samtykke til offentliggørelse. Hvis optagelser ønskes offentliggjort, må der rettes henvendelse til Gribskov Kommune herom. .