Kultur og værdier

Fællesskab og samarbejde er nøgleord i vores organisation. Vi lægger vægt på, at ord skal blive til handling. Derfor drøfter og omsætter vi vores værdier og politikker lokalt. Kun sådan får de virkning og liv i dagligdagen. 

Vores værdier

Værdierne er en vigtig del af vores fundament, og de ligger bag alt hvad vi gør. Uanset hvad du laver i Gribskov Kommune, er vores værdier relevante for dig. I dagligdagen bruger vi vores værdier til at træffe de rigtige valg - både i det interne samarbejde og overfor borgerne.

Vi har ikke en nedskrevet definition af hver enkelt værdi, da det er op til alle enheder - og dermed også dig - hele tiden at arbejde med dem og tolke dem ind i hverdagen.

 • Åbenhed
 • Respekt
 • Tillid
 • Deltagelse
 • Fleksibilitet
 • Mod

MEDsamarbejde

MED står for medindflydelse og medbestemmelse. MED skal skabe gode rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.
Formålet med MEDsamarbejdet er at styrke og udvikle samarbejdet med henblik på at skabe værdi for kommunens mål, opgaver og arbejdsmiljø.

Stærke Arbejdsfællesskaber

I et stærkt arbejdsfællesskab har vi fokus på at løse vores fælles kerneopgave godt og effektivt – til gavn for borgerne i Gribskov Kommune. Det er nemlig med til at sikre, at vi trives som individer og fællesskab. Vi er hinandens forudsætninger for at lykkes og nå i mål.

Bliv klogere på Stærke Arbejdsfællesskaber her:

Fælles om ledelse

I Gribskov mener vi, at den gode ledelse skabes i et samspil mellem ledere og medarbejdere.
De tre ledelsesprincipper fungerer som et kompas at navigere efter. De hjælper til at sætte kursen, men giver ikke den præcise rute. Den lokale dialog er afgørende. Ledelsesprincipperne skal nemlig oversættes og omsættes i hverdagen - både af ledere og medarbejdere.

 • Helheden kommer først

  • Vi ser altid på tværs i organisationen, så vores beslutninger gavner borgere og erhvervsliv bedst muligt
  • Vi har modet til at udfordre og blive udfordret både oppefra, nedefra, på tværs og udefra
  • Vi tør være med og give slip, når borgere og erhvervsliv vil skabe udvikling, der gavner Gribskov
 • Vi stræber altid efter at blive bedre

  • Vi er nysgerrige på det, vi ikke ved og har modet til at arbejde på nye måder
  • Vi følger op og justerer i hverdagen med fokus på at skabe effekt
  • Vi lærer af ny viden, vores succeser og de fejl, vi begår
 • Vi er tydelige og sætter retning

  • Vi oversætter strategier, politikker og mål, så vi skaber mening lokalt
  • Vi prioriterer tydeligt i opgaver og ressourcer
  • Vi har tydelige og afstemte forventninger til hinanden

Sammen skaber vi de bedste løsninger

Vi lægger vægt på dialog og tror på, at vi skaber bedre løsninger i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv. Og vi vil gerne samarbejde endnu mere.

Få job i Gribskov Kommune