Gribskov Kommune på et kort

Det digitale kort indeholder en lang række oplysninger, der knytter sig til geografiske lokaliteter. Det er for eksempel natur- og miljøoplysninger, luftfotos, matrikelkort mv.

Gribskov Kommunes digitale kort

 

Lidt starthjælp til det digitale kort

Adresseopslag

I værktøjsbjælken øverst vælger du "indtast adresse".
Ved at taste et vejnavn og husnummer får du vist adressen i kortet.

Hvad gælder på adressen? 

I værktøjsbjælken øverst "hvad gælder her" kan du søge på adresse. Søgningen vil finde aktuelle lokalplaner, forslag til lokalplaner, kommuneplanrammer og andre forhold med betydning for adressen frem.

Baggrundskort

Her kan du vælge forskellige baggrundskort, bl.a. luftfotos og  diverse topografiske og historiske kort.

Temastyring

Her kan man tænde for diverse lag i kortet. Lagene er tematiseret i hovedkategorier. Bemærk, visse lag aktiveres først ved et detaljeret zoom niveau.

Hvor kommer data fra?

På kortet præsenteres du for en række oplysninger og data, der knytter sig til geografiske lokaliteter.

Kilden til de forskellige data er bl.a.

Datakvalitet og ansvar

Gribskov Kommune tilstræber, at oplysningerne på kortene er så aktuelle og fyldestgørende som muligt, men oplysningerne er ikke dagsaktuelle.

  • Temaerne opdateres løbende
  • Matrikeldata og lokalplantemaer opdateres 1 gang om ugen

Gribskov Kommune garanterer ikke for oplysningerne. Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Gribskov Kommune påtager sig intet ansvar for fejl og mangler. 

GIS-afdelingen

Hvis du oplever fejl på det digitale kort kan du skrive til:

gis@gribskov.dk