Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen

Fra strandkanten og op til 300 meter ind på land gælder der særligt strikse regler for byggeri, anlæg og terrænreguleringer – kendt som strandbeskyttelseslinjen. Inden for strandbeskyttelseslinjen må du ikke foretage tilstandsændringer uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 15.

Dispensationer gives af Kystdirektoratet som administrerer strandbeskyttelseslinjen. Du kan læse meget mere om lovgivningen og dispensationsmulighederne på Kystdirektoratets hjemmeside:

Kystdirektoratets hjemmeside

Er du i tvivl om hvorvidt din ejendom ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen?

Klik ind på Gribskov Kommunes digitale kort. Under faneblad ”Natur og Miljø” til venstre på skærmen sættes flueben i ”beskyttelseslinjer”. Signaturforklaring kan trykkes frem nederst i højre side.