Specialundervisningstilbud i 10. klasse - Gribskov

Specialundervisningstilbud i 10. klasse er for unge, som har fået deres hidtidige undervisning i specialundervisnings- eller skole/dagbehandlingstilbud.

De unge er igennem deres 10. skoleår blevet forberedt på, har arbejdet hen imod og ønsker selv et 11. skoleår. De unge kan profitere af at være tilknyttet eller inkluderet i det ordinære 10. klassetilbud i et særligt beskyttet miljø i nærmiljøet. De unge forventes at kunne gå til 10. klasseprøve eller at kunne opnå et fagligt niveau svarende til en fortsættelse af 10. skoleår. Læs mere om tilbuddet på 10. klasse Gribskovs hjemmeside. 

Læs servicebeskrivelsen for specialundervisningstilbud i 10. klasse her

Kontaktoplysninger:
Gribskov10
Uddannelsescentret
Ridebanevej 1
3200 Helsinge