STIME - Når tanker om krop og mad fylder for meget

Når tanker om krop og mad fylder for meget

Med STIME - Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed​ - tilbyder Gribskov Kommune behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø - inden problemerne vokser sig for store.

HJÆLP OG STØTTE TIL POSITIV FORANDRING

Vi tilbyder forløb til familier med unge, hvor tanker om krop og mad fylder for meget. Formålet med forløbet er at støtte den unge og forældrene i en sund udvikling og forebygge, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Forløbet strækker sig over en periode på to til tre måneder og består af en række samtaler, hvor den unge og forældrene sammen taler med en behandler. Imellem samtalerne øver familien sig på det, der er blevet gennemgået. Samtalerne varer 1-1,5 time og har fokus på, hvad familien kan gøre anderledes derhjemme.

FOKUS I VEJLEDNINGEN

Familiens udfordringer og oplevelser er udgangspunkt for samtalerne, der overordnet handler om at:

  • En forståelse for, hvad en spiseforstyrrelse er og gør.
  • Familien får hjælp til i fællesskab at tage kampen op mod spiseforstyrrelsen.
  • Familien bliver klædt på til at fortsætte arbejdet på egen hånd, når forløbet slutter.

Formålet med forløbet er at støtte børn og unge i en sund udvikling og forebygge, at deres udfordringer udvikler sig til en decideret spiseforstyrrelse.

Børn og unge på 10-14 år med tidlige tegn på spiseforstyrrelse

De tidlige tegn kan overordnet handle om, at barnet/den unge:

  • Har høj utilfredshed og en overoptagethed af krop og/eller kost og/eller adfærd.
  • Ændrer sit forhold til kost, krop og motion eller begynder at isolere sig og undgå bestemte ting, steder eller personer.

Formålet med forløbet er at støtte familien i en sund udvikling samt forebygge og hjælpe børnene/de unge med at regulere deres følelser og handle mere hensigtsmæssigt.

For at understøtte samtaleforløbet samt forstærke og vedligeholde en positiv udvikling, er det muligt at inddrage søskende og fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.​

Du kan læse mere om STIME her

Om forløbet, når Tanker om krop og mad fylder for meget

 

STIME koordinator Christina Lyng Andersen

Center for Sociale Indsatser

Telefon: 72496000 

Påfør telefonnummer og evt. mailadresse i henvendelsen – så vil du blive kontaktet af vores STIME koordinator hurtigst muligt.

Skriv til os via digital post 

Er du barn eller ung?

Så læs her, hvordan du kan komme i kontakt med os: Din side - for børn og unge.

Her kan du også skrive til os, selvom du ikke har MitID.