SSP - den forebyggende indsats for unge mellem 12 og 18 år

SSP er den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Socialforvaltning og Politiet.

SSP - den forebyggende indsats for unge mellem 12 og 18 år

SSP er den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Socialforvaltning og Politiet.

SSP-samarbejdet skal opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt og kommunalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.
Målet med SSP-samarbejdet er forebyggelse i forhold til børn og unge, der begår kriminalitet eller udviser anden uhensigtsmæssig adfærd. SSP har derudover til opgave at handle på enkeltsager og akutte problemstillinger, der måtte opstå.
SSP-samarbejdet udgør det lokale beredskab, og er således forpligtet på at handle på ovenstående problematikker.
For at sikre målsætningen for det kriminalpræventive arbejde, benyttes følgende fremgangsmåder:

  • Afdække, screene og beskrive tendenser i kommunen.
  • Afklare hvilke forebyggelsesmuligheder der er, samt fastsætte, hvem der handler herpå.
  • Planlægge, koordinere og gennemfører kriminalitetsforbyggende indsatser.
  • Evaluere og dokumentere de kriminalitetsforebyggende indsatser.

Derudover skal der i samarbejdet lægges vægt på at:

  • En opsøgende funktion der har til formål at opsøge, danne relationer, og hjælpe børn og unge videre i de tilbud der findes i kommunen på almenområdet
  • Sikre vidensdeling.
  • Udvikle nye metoder.
  • Koordinere indsatser på tværs af fagområder og sektorer samt inddrage pårørende og lokalsamfundet.

SSP kan kontaktes via nedenstående kontakt oplysninger. Ved akut opståede problemer kontaktes Nordsjællands Politi på telefon 114.

SSP-Konsulent
Ann Oppermann
Mobil : 72 49 61 54
Email: aoppe@gribskov.dk

SSP-Opsøgende funktion
Suayip Menderes Yaman
Email: smyam@gribskov.dk

SSP-Opsøgende funktion
Mustapha Saleh
Email: msale@gribskov.dk