Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takster og tilskud 2021

Daginstitutioner fra 1. januar til 31. december 2021

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn under 3 år - 3.050 kr.

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn over 3 år - 1.820 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn under 3 år - 3.204 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn over 3 år - 1.912 kr.

Deltidsplads – børn under 3 år - 30 timer 1.849 kr.

Deltidsplads – børn over 3 år - 30 timer 1.103 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*

Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling - 524 kr.

Dagpleje

Heltidsplads: 3.458 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel - 30 timer: 2.161 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn:

Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 7.703 kr.

Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 4.032 kr.

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2021 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1.601 kr. Morgenmodul (0.-5. klasse) 425 kr.

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.601 kr.

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 940 kr.

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 400 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 99 kr.

*Sandslottet, Bjørnegården og Skt. Helene, Børnehus Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang – ingen frokostordning i juli) **

Juli måned er betalingsfri i FO og klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2021

 

 

Fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud søges til pladser i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, FO og klub. Fripladstilskuddet opgøres på baggrund af husstandsindkomst. Det genberegnes månedligt via oplysninger fra SKATs indkomstregister og kan derfor ændres, hvis din husstand har varierende indkomst. Tilskuddet bevilges med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden. Er det første gang, dit barn starter i institution, gælder tilskuddet fra den dato, dit barn er indmeldt, hvis vi har modtaget din ansøgning inden for to måneder fra indmeldelsesdato. Du skal ikke genansøge ved institutionsskift, medmindre der er sket ændringer i husstandsindkomsten.

Se aktuelle indkomstgrænser og ansøg på borger.dk

Du er selvstændig

Er du selvstændig og ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, ansøger du på Borger.dk. Du skal desuden udfylde et skema over forventet indkomst.

Skema over forventet indkomst.docx (kan hentes og udfyldes), word-fil

Skema over forventet indkomst (PDF)

Skemaet kan returneres via digital post til postkassen Økonomisk fripladstilskud

Ansøgning, skema og forskudsregistreringen fra SKAT anvendes ved vurdering, om du kan bevilliges økonomisk fripladstilskud. Du skal være opmærksom på, at hvis slutligningskontrollen viser, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skatteteknisk fradrag, vil fripladstilskuddet blive omregnet og en ekstraopkrævning blive fremsendt.

Enlig eller samlevende forsørger

Hvornår betragtes man som enlig og hvornår som samlevende?
Pjecen forklarer, hvad man må, og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlige. Pjecen forklarer også, hvilke rettigheder man som borger har i forbindelse med mødet med kommunen eller Udbetaling Danmark, og når det skal vurderes, om man er enlig eller samlevende.

Læs vejledning til enlige forsøgere, der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Indkomstændringer reguleres automatisk, med mindre det er indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Er der væsentlige varige ændringer i indkomsten, bedes du rette det via Digital Pladsanvisning, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud.
Sker der ændringer i dine økonomiske og/eller personlige forhold, som kan medføre ændringer i din bevilling, har du pligt til straks at ansøge på ny.

Søskendetilskud

Søskendetilskud gives til søskende i alle dagtilbud og FO. Forældrene skal betale fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de øvrige pladser. Der gives ikke søskenderabat til fritidsklub i 6. klasse og ungdomsklub. For at modtage søskendetilskud skal børnene have fælles bopæl og samme betaler. Tilskuddet gives, uanset om børnene benytter plads i Gribskov Kommune eller i en anden kommune. Der er dog særlige regler for udregningen af søskendetilskuddet, hvis et barn har plads i anden kommune. Få oplysning om søskendetilskud ved plads i anden kommune i Pladsanvisningen.
Børn i private skolepasningsordninger er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud til søskende i daginstitution, dagpleje eller skolefritidsordning.