Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takster og tilskud 2021

Daginstitutioner fra 1. januar til 31. december 2021

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn under 3 år - 3.050 kr.

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn over 3 år - 1.820 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn under 3 år - 3.204 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn over 3 år - 1.912 kr.

Deltidsplads – børn under 3 år - 30 timer 1.849 kr.

Deltidsplads – børn over 3 år - 30 timer 1.103 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*

Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling - 524 kr.

Dagpleje

Heltidsplads: 3.458 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel - 30 timer: 2.161 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn:

Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 7.703 kr.

Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 4.032 kr.

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2021 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1.601 kr. Morgenmodul (0.-6. klasse) 425 kr.

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.601 kr.

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 940 kr.

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 400 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 99 kr.

*Sandslottet, Bjørnegården og Skt. Helene, Børnehus Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang – ingen frokostordning i juli) **

Juli måned er betalingsfri i FO og klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2021