Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takster og tilskud 2023

Daginstitutioner fra 1. januar til 31. december 2023

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn under 3 år - 3.347,00 kr.

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn over 3 år - 1.973,00 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn under 3 år - 3.602,00 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn over 3 år - 2.048,00  kr.

Deltidsplads – børn under 3 år - 30 timer 2.096,00 kr.

Deltidsplads – børn over 3 år - 30 timer 1.185,00 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*

Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling - 575 kr.

Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling - 643 kr.

Dagpleje

Heltidsplads: 3.588 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel: 2.242  kr.

Privat pasning / pasning af eget barn:

Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 8.275 kr.

Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 4.487 kr.

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2023 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) afventer kr.

Morgenmodul (0.-6. klasse) 447 kr.

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.682  kr.

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 988 kr.

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 420 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 104 kr.

*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus

**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.

Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2023.