Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Tilskudsmuligheder

Om fripladstilskud og søskendetilskud

Takster 2023

Daginstitutioner fra 1. januar til 31. december 2023

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn under 3 år - 3.347,00 kr.

Integrerede institutioner – 49,5 timer - børn over 3 år - 1.973,00 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn under 3 år - 3.602,00 kr.

Integrerede institutioner – 52 timer - børn over 3 år - 2.048,00  kr.

Deltidsplads – børn under 3 år - 30 timer 2.096,00 kr.

Deltidsplads – børn over 3 år - 30 timer 1.185,00 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*

Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling - 575 kr.

Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling - 643 kr.

Dagpleje

Heltidsplads: 3.588 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel: 2.242  kr.

Privat pasning / pasning af eget barn:

Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 8.275 kr.

Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 4.487 kr.

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2023 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1.682 kr.

Morgenmodul (0.-6. klasse) 447 kr.

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.682  kr.

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 988 kr.

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 420 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 104 kr.

*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus

**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.

Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2023.