Hjemmeundervisning

Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning. Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav børnene mødes med i folkeskolen, og Gribskov Kommune gennemfører derfor tilsyn med hjemmeundervisningen.

Hvis du selv vil varetage undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette orienteres til Gribskov Kommune via nedenstående formular.

Formularen skal være kommunen i hænde inden hjemmeundervisningen begynder, og indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen
  • Forældre/værges navn i forhold til at modtage digital post
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem er ansvarlig for undervisningen

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.
Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den person, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunens tilsynsførende. Der vil være minimum ét tilsynsbesøg årligt. Tilsynet varetages af to medarbejdere fra Gribskov Kommune.
Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunens tilsynsførende forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Læs om Gribskov kommunes retningslinjer her

 

Orienter os om hjemmeundervisning

Alle 10 cifre

Modtager af digital post

Navn på alle undervisere

Skriv adresse

Er der andet vi skal vide?

Persondata

Når du indsender denne formular, registrerer Gribskov Kommune informationer om eleven og undervisere mv., og behandler dermed personoplysninger.

Når vi behandler personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig en række informationer.

Behandling af personoplysninger.

Formålet med at behandle oplysningerne er, at registrere hjemmeundervisning. Oplysningerne er bevaringsværdige og derfor bliver de gemt i overensstemmelse med arkivlovgivningen.

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt Gribskov Kommune for vejledning og orientering om hjemmeundervisning

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Telefon: 72496000

Send digital post til Center for Dagtilbud og Skoler