Hjemmeundervisning

Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning. Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav børnene mødes med i folkeskolen, og Gribskov Kommune gennemfører derfor tilsyn med hjemmeundervisningen.

Hvis du selv vil varetage undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Gribskov Kommune. Meddelelsen skal være kommunen i hænde inden hjemmeundervisningen begynder, og indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem er ansvarlig for undervisningen

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.
Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den person, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunens tilsynsførende. Der vil være minimum ét tilsynsbesøg årligt. Tilsynet varetages af to medarbejdere fra Gribskov Kommune.
Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunens tilsynsførende forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

 

Kontakt Gribskov Kommune for vejledning og orientering om hjemmeundervisning

Center for Dagtilbud og Skoler