Frit skolevalg

Hvad indebærer frit skolevalg?

Lov om frit skolevalg indebærer, at børn frit kan optages på alle skoler, så længe den fastlagte klassekvotient på de enkelte skoler ikke overskrides.
De børn, som bor inden for et skoledistrikt, har krav om optagelse på distriktskolen, mens børn, som er bosiddende uden for distriktet, kan optages, hvis der er plads.

Ingen kommunal befordring ved frit skolevalg

Når der vælges anden skole end distriktsskolen og anden afdeling end den geografisk nærmeste, er kommunen ikke forpligtet til befordring til og fra skole.

Frit skolevalg - hvordan gør du?

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte skole fra f.eks. distriktsskolen til en anden skole i Gribskov Kommune, skal du kontakte den skole, du ønsker, at dit barn skal gå på. Den modtagende skole kan oplyse, om der er plads på det pågældende klassetrin. Hvis der er plads på den modtagende skole, varetager skolen selve indskrivningen.

Hver skole har fastsat principper for venteliste og optag af elever, der bor udenfor skoledistriktet. Udgangspunktet er:
Folkeskolelovens bestemmelser om klassedannelse.
Forældre har ret til at få deres barn optaget på enhver skole i kommunen, i overensstemmelse med de af skolebestyrelsen fastsatte principper for elevoptag ifm. frit skolevalg.
Skolerne skal have udmeldte (skolens hjemmeside) principper for håndtering af ventelister.
Skolebestyrelsen fastsætter objektive principper for oprettelse af børnehaveklasser.
For skoler i flere afdelinger fastsætter skolebestyrelsen objektive principper for placering af børnehaveklasser på skolens afdelinger og for fordeling af børnene.
Klassedannelsen besluttes af skolelederen med udgangspunkt i de af skolebestyrelsen besluttede principper.

Du kan se den enkelte skoles principper for optag og venteliste på hver skoles hjemmeside.